המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

85 סוג המלגה אוכלוסיית יעד קריטריונים לקבלת המלגה סכום המלגה רכז התוכנית/ מלגה הבהרות אופן הרישום מועד בדיקת זכאות מועד הזרמת המלגה ועדת ערעורים מלגות ייעודיות סטודנטים יוצאי אתיופיה סטודנטים קמפוס לב וקמפוס טל מלגת מעונות וקודש רכז התוכנית לסטודנטים יוצאי אתיופיה מלגת שכ"ל ממנהל הסטודנטים. השלמה לשכ"ל מלא מהמרכז האקדמי לב מלגות מימון לימודים לציבור החרדי לכלל הסטודנטים פירוט הקריטריונים למלגות השונות במדור מלגות רכז התכנית לסטודנטים מהציבור החרדי לקבלת מידע יש לפנות לרכז התוכנית בטלפון: 02-6751194 יש צורך ברישום מוקדם בתחילת שנה"ל מלגת חבר מביא חבר חבר מביא חבר לכלל הסטודנטים התלמיד הממליץ לומד במרכז האקדמי לב התלמיד שהגיע דרך הממליץ נרשם ללימודים וסיים סמסטר א' בשנה לאחר מכן ש"ח 1000 לכל חבר מדור רישום אגף מנהל תלמידים (שיווק השטח) על כל חבר נוסף שיומלץ תינתן תוספת המלגה תינתן למי שנרשם בתקופת המבצע שתפורסם מראש יש לשלוח לדוא"ל שמרכז את המבצע את פרטי החבר, לפני תהליך הרישום של המועמד שליחת דוא"ל עם פרטי הממליץ והמועמד ללימודים לתיבת הדואר המרכזת את המבצע ומופיעה במודעות שפורסמו. סוף סמסטר א' בשנה שלאחר המבצע תחילת סמסטר ב' מלגת חוזרים משליחות עידוד ותמריץ לכלל הסטודנטים סטודנט/ית אשר היה בשליחות מטעם אחד הגורמים המוסמכים ואשר הגיע ללימודים במוסד עד שנתיים לאחר סיום השליחות ₪ 2000 מדור מלגות/ שיווק שטח יש לשלוח למדור מלגות אישור על השליחות מהגוף המוסמך במהלך סמסטר א' תחילת סמסטר ב'

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=