המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

82 . 21 סטודנט בקמפוס לב, אזרח ישראל אשר החל את לימודיו בגילסטודנט מבוגר - . 21 סטודנט בקמפוס לב, אזרח ישראל אשר החל את לימודיו מתחת לגילסטודנט צעיר - מעמד אישי סו ג מלגה מי זכאי סכום מלגה רכז התוכנית/ מלגה הבהרות אופן הרישום מועד בדיקת זכאות מועד הזרמת המלגה ועדת ערעורים מלגות ביהמ"ד לסטודנטים בקמפוס לב סטודנט רווק מבוגר בעל פטור מהצבא קודש זכאי ₪ 1,800 רכזת מלגות תקנון התכנית ישלח לתלמידי קמפוס לב בתחילת שנה"ל אין צורך ברישום לסטודנטים הלומדים בקמפוס לב בשבוע השלישי של סמסטר א' ולפני כל העברת תשלום 40 % עד סוף סמסטר א' עד יום 40% העצמאות במהלך בחינות 20% סמסטר ב' דרך מערך הפניות בלב-נט שכר לימוד סטודנט מבוגר בעל פטור מהצבא שנה א' - ₪ 6,000 שנים ב'-ד' ₪ 8,000 קיום סטודנט מבוגר בעל פטור מהצבא ₪ 2,000 סטודנט רווק צעיר לפני צבא קודש כולם זכאים ₪ 900 שכר לימוד סטודנט המוגדר כ"סטודנט צעיר" והוא דחוי גיוס א. והינו בעל רקע ישיבתי של שנתיים לפני הלימודים במרכז האקדמי ייחשב משנה ב' לעניין מלגת ביהמ"ד כ"סטודנט מבוגר" ויהיה זכאי למלגת שכ"ל. ₪ 8,000 רכזת מלגות תקנון התכנית ישלח לתלמידי קמפוס לב בתחילת שנה"ל אין צור ך ברישום לסטודנטים הלומדים בקמפוס לב בשבוע השלישי של סמסטר א' ולפני כל העברת תשלום 40 % עד סוף סמסטר א' עד יום 40% העצמאות במהלך בחינות 20% סמסטר ב' דרך מערך הפניות בלב-נט עולה חדש שהינו סטודנט שנה ד' ושאינו ממומן ב. ע"י מנהל הסטודנטים דינו כסטודנט מבוגר עתודאים שנה ד' - מותנה באישור ביהמ"ד.ג. ₪ 3,500 נשו י לפני צבא קודש כולם זכאים ₪ 900 רכזת מלגות תקנון התכנית ישלח לתלמידי קמפוס לב בתחילת שנה"ל אין צורך ברישום לסטודנטים הלומדים בקמפוס לב בשבוע השלישי של סמסטר א' ולפני כל העברת תשלום 40 % עד סוף סמסטר א' עד יום 40% העצמאות במהלך בחינות 20% סמסטר ב' דרך מערך הפניות בלב-נט שכר לימוד "סטודנט מבוגר" נשוי גם אם לא שירת בצבאא . "סטודנט צעיר" נשוי, אב לילד/הב. ₪ 8,000 קיום "סטודנט מבוגר" נשוי גם אם לא שירת בצבא א . "סטודנט צעיר" נשוי ב. ₪ 15,000 ₪ 12,000 סטודנ ט מבוגר רווק בוגר צבא קודש זכאי ₪ 1,800 שכר לימוד זכאי ₪ 6,000 שנה א' - שנים ב'-ד' ₪ 8,000 קיום זכאי ₪ 2,000 סטודנ ט מבוגר נשוי בוגר צבא קודש זכאי ₪ 1,800 שכר לימוד זכאי ₪ 6,000 שנה א' - שנים ב'-ד' ₪ 8,000 קיום זכאי ₪ 15,000

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=