המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

דיקאן הסטודנטים מלגות פנימיות - הגדרות לטבלת המלגות מלגות בית מדרש בקמפוס לב תכנית זו כוללת מס' סוגי מלגות: מלגת לימודים, מלגת קיום ומלגת קודש. הזכאים לכל מלגה מפורטים בטבלת ריכוז המלגות. המלגה ניתנת לעומדים בשיעור נוכחות של בשעות פעילות ביהמ"ד. שיעור הנוכחות נמדד ע"י 80% העברת כרטיס נוכחות באופן סדיר. תנאי המלגה המלאים יפורסמו באתר האינטרנט של המרכז האקדמי ויישלחו לזכאים בתחילת שנה"ל. הגדרות מעמד אישי: סטודנט בקמפוס לב, אזרח ישראל אשר סטודנט מבוגר - .21 החל את לימודיו בגיל סטודנט בקמפוס לב, אזרח ישראל אשר סטודנט צעיר - .21 החל את לימודיו מתחת לגיל מלגת מצטייני מחקר משתתפי התכנית יקבלו מלגת לימודים מיוחדת בסך לכל שנה בה ישתתפו בתכנית. ש"ח 6,000 בוגרים שישתתפו בתכנית במשך ארבעה סמסטרים, יקבלו בסיום לימודיהם תעודה המציינת שהם השתתפו בתכנית למצטיינים. הקריטריונים לפיהם ייבחרו סטודנטים לתכנית הם (לאו דווקא לפי סדר חשיבות): ומעלה 90 ממוצע ציונים אקדמי א. ממוצע ציונים תורני (אם יש) ב. בקשה של הסטודנט לחקור בנושא מסוים תחת הנחייתו . ג של חוקר מסוים לאורך שנתיים לפחות בקשה של מנחה חוקר שהינו חבר סגל במרכז האקדמי . ד לב להנחות את הסטודנט הערכה של סיכויי המחקר להצליח ה. הקמפוס והמחלקה אליהם משתייכים הסטודנט והחוקר . ו המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לשנות את פרטי התכנית בכל זמן שיראה לנכון. אי-הגשת דו"ח התקדמות במועדו ו/ או אי-שביעות רצון של המנחה עשויה לגרור אי-הענקת המלגה או החזר כספי המלגה במלואם או בחלקם. למידע נוסף ניתן לפנות לרכז התוכנית. 80

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=