המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

דיקאן הסטודנטים מלגות פנימיות והלוואות המרכז האקדמי לב גיבש תכנית לתמיכה כלכלית ועידוד במטרה לסייע לסטודנטים הזכאים לעמוד בנטל הכספי של מימון הלימודים ובכך לאפשר התמסרות ללימודים התורניים והאקדמיים. התכנית כוללת מתן מלגות פנימיות והלוואות ונועדה לשתי מטרות עיקריות: לעודד הצטיינות והתמדה בלימודי הקודש ובלימודים האקדמיים. לסייע לסטודנטים מבחינה כלכלית. המדור למלגות ורווחת הסטודנט מרכז את הטיפול במערך המלגות וההלוואות בכל הקמפוסים של המרכז האקדמי לב. תקנון המלגות המפורט מפורסם באתר לב-נט. דרישות סף להשתתפות בתכנית המלגות לשנה"ל תשפ"ד בחינת הזכאות לקבלת מלגות פנימיות תלויה בתנאים הבאים: 80% הסטודנט מחויב בשנה"ל בשכ"ל בשיעור של לפחות .1 משכ"ל השנתי המלא חוץ מהמלגה הכלכלית. הסטודנט מילא באתר הלב-נט טופס בקשה למלגה בזמן .2 המוקצב לכך, מלגות הדורשות רישום מוקדם (כלכלית ומשפחה) - הזמן המוקצב יפורסם בעת פתיחת הרישום למלגה. הסטודנט נמצא בסטאטוס "תקין". למעט: .3 מלגות כלכליות.א. מלגות בית מדרש בשנה א' לסטודנט שמחויב בלימודי קודש.ב. מלגות תואר שני בפיסיקה.ג. מלגות ייעודיות.ד. סטודנט הנמצא בסטאטוס "על תנאי", זכאותו למלגה .4 חלקית תיבדק לאחר הגשת בקשה לועדת מלגות. הסטודנט לומד במסגרת השנים התקניות. .5 סטודנטים אשר אינם זכאים להשתתף בתכנית .6 המלגות: סטודנטים של שנת השלמה בחשבונאות, - שנים א'-ב',הרצוגסטודנטים בישיבה תיכונית (* אופק- - שנים א'-ב', אופק סיעוד - שנים א'-ב', טליה - שנים א'-ב').אורות מודיעין - שנים א'-ב', מחשבים מכינה קדם אקדמית - זכאים למלגות יעודיות למכינה .7 בלבד. לידיעתך עקב המצב השורר במשק וקיצוצי הממשלה התכופים, .1 מסכום המלגות המופיע בעלון זה. 10% ייתכנו שינויים של המלגות תקפות לאותה שנת לימודים בלבד! (מי שלא .2 ניצל מלגה בשנה בה קיבל זכאות לקבלה, אינו יכול להעביר את הזכאות לשנה אחרת). בכל מקום בו יש התייחסות לגובה המלגה ביחס לשכר .3 לימוד. ההתייחסות היא לתעריף גובה שכר הלימוד המופחת. המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות להקפיא ו/ .4 או לבטל את תשלום המלגה אם יחולו שינויים לרעה בסטאטוס האקדמי של הסטודנט או אי עמידה בתנאי המלגה. 78

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=