המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

דיקאן הסטודנטים קמפוס לב מר ישראל טקאץ' - רכז פרט של סטודנטים במחלקות מחשבים, אלקטרוניקה וסיעוד tkach@jct.ac.il דוא"ל: | 02-6751194 טלפון : 10:00-17:00 ' ימים א'-הקבלת קהל: באמצעות אתר לב-נטתאום פגישה: מר עדי יונס - רכז סטודנטים במחלקות אלקטרו-אופטיקה, הנדסה, מנהל עסקים, חשבונאות, תעשיה וניהול, רכז יוצאי אתיופיה 02-6751267 טלפון: yonas@jct.ac.il דוא"ל : בתאום מראשקבלת קהל: קמפוס טל מר בנימין טואטי - רכז תכנית לעולים ותיירים 026751029 טלפון : btouati@jct.ac.il ל:״דוא בתאום מראשקבלת קהל: גב' דבורה סלם - מזכירת תכנית לעולים ותיירים 02-3547255 טלפון: dvorasa@jct.ac.il דוא"ל: מר עדי יונס - רכז יוצאי אתיופיה 02-6751267 טלפון : dvorasa@jct.ac.il דוא"ל : בתאום מראש.קבלת קהל: הרב מיכאל סולטן - מנהל תכנית עולים ותיירים msultan@jct.ac.il דו"אל: | 02-6751169 טלפון: מר בנימין טואטי - מנהל שיווק ותוכניות לעולים ותיירים btouati@jct.ac.il ל: ״דוא | 02-6751029 טלפון: : בתאום מראשקבלת קהל גב' דבורה אנקרי - מזכירת תכניות לעולים ותיירים 02-6751029 טלפון: רכזי תכניות רכזי מלגות ורווחה אילנה כהן׳גב רכזת מלגות ורווחה וזכויות מילואים 02-6751128 טלפון : milgot@jct.ac.il דוא"ל : 13:00-14:00 ' ימים א'-הקבלת קהל: באמצעות אתר לב-נטתאום פגישה: מר ישראל טקאץ' - רכז מלגות 02-6751194 טלפון : tkach@jct.ac.il דוא"ל: 10:00-17:00 ' ימים א'-הבלת קהל:ק באמצעות אתר לב-נטתאום פגישה: 77

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=