המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים שכר הלימוד בתכנית המשולבת תכנית משולבת כללית כל סטודנט עולה חדש או תייר שלא קיבל פטור מלימודי עברית חייב להיכלל כסטודנט במסגרת התכנית המשולבת במהלך שנתו הראשונה במרכז האקדמי לב. תכנית זו הינה בתשלום נוסף מעבר לתשלומים החלים עליו ככל סטודנט, שבמהלכה, הסטודנט יקבל שירותים ייחודיים שיסייעו לו להיקלט טוב יותר ויגבירו את סיכויי הצלחתו בלימודים. חלק משירותים אלו יינתנו בתמורה לתשלום נוסף. ש"ח 600 אולפן קיץ: ש"ח לשנה. 2,500 אולפן שנתי: על פי הנחיית המועצה להשכלה גבוהה, סטודנט שהינו תייר או סטודנט ישראלי המקבל מימון מלא או חלקי במסגרת של מימון מוסדי או ממשלתי כגון: מלגה ממנהל הסטודנטים, ישלם שכר לימוד על היקף לימודיו, בהתאם לגובה שכר הלימוד המופחת באותה שנה. לשכר הלימוד המופחת תתווסף תוספת חיוב בגובה משכר הלימוד המלא לפי קביעת המל"ג. 30% לידיעתך, ייתכנו שינויים בגובה התשלומים. "מסע"– PREPA LEV תכנית תכנית המיועדת לסטודנטים המגיעים ישירות מחו"ל למרכז האקדמי לב וזכאים למלגת מסע. התכנית כוללת: לימודי קודש, קורסים אקדמיים של שנה א' במתמטיקה, מחשבים וקורסי הכנה למבחן הפסיכומטרי, סמסטר אחד לימודי אנגלית, מעונות, אולפן בעברית, תגבורים ושיעורי עזר, פעילויות חברתיות, ליווי מנהלתי ואקדמי. מחיר התכנית לא כולל שירותים נוספים על פי בחירה כגון: חדר כושר, הדפסות, חדר אוכל, מעונות קיץ, ביטוח רפואי וכו'. ניתנת אפשרות לסטודנט מחו"ל, להשתלב בתכנית ". התכנית מיועדת לסטודנטים PREPALEV "מסע תיירים מחו"ל אשר משתלבים בתכנית הכנה לקראת לימודי תואר ראשון. עלות התכנית לשנת תשפ"ג .$ 11,900- כ סטודנט שיעזוב את התכנית יחויב ע"פ כללי עזיבה של המרכז האקדמי לב. 74

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=