המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים טבלת חישוב שכ"ל עקב הפסקת לימודים לתואר ראשון ושני גובה חיוב שכ"ל לסטודנט תאריך קבלת הודעה על הפסקת לימודים אין חיוב המקדמה תוחזר 15.8.23 משלב הרישום עד כח' אב תשפ"ג ממקדמת שכ"ל 50% חיוב 15.9.23 עד כט' אלול תשפ"ג 16.8.23 כט' אב תשפ"ג חיוב מלוא המקדמה 15.10.23 עד תשרי תשפ"ד 16.9.23 א' תשרי תשפ"ד מהיקף החיוב לסמסטר א וסמסטר אלול* 20% 05.11.23 עד כא' חשוון תשפ"ד 16.10.23 א' חשוון תשפ"ד מהיקף החיוב לסמסטר א' וסמסטר אלול 40% 30.11.23 עד יז' כסלו תשפ"ד 06.11.23 כב' חשוון תשפ"ד מהיקף החיוב לסמסטר א' וסמסטר אלול 100% 18.2.24 עד ט' אדר א' תשפ"ד 01.12.23 יח' כסלו תשפ"ד מהיקף התכנית לסמסטר א' וסמסטר אלול 100% מהיקף החיוב לסמסטר ב' 20%- ו 17.3.24 עד ז' אדר ב' תשפ"ד 19.02.24 י' אדר א' תשפ"ד 40%- היקף החיוב לסמסטר א וסמסטר אלול ו 100% מהיקף החיוב לסמסטר ב' 14.4.24 עד ו' ניסן תשפ"ד 18.3.24 ח' אדר ב' תשפ"ד מהיקף החיוב השנתי 100% 26.6.24 עד כ' סיון תשפ"ד 15.04.24 ז' ניסן תשפ"ג משכר הלימוד המלא. 10% * אם החיוב אינו עולה על מחצית משכר הלימוד השנתי יחויב הסטודנט בתקורה בשיעור חיוב שכר הלימוד לא יקטן מגובה מקדמת שכר לימוד מלאה. *תלמיד הנבחן בקורסי אלול ועזב, אם חיוב המקדמה נמוך מעלות הקורסים ישלם את נ"ז כולל תקורה. למען הסר כל ספק, חיוב זה אינו כולל חיובים בגין לימודים שאינם אקדמיים.הערה חשובה: 73

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=