המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים עלות שירותים ואישורים נוספים השירות הנדרש לוח זמנים הערות תשלום לסטודנטים פעילים אישור לימודים בעברית *או באנגלית מיידי עותקים בסמסטר 2 ללא תשלום אישורים מיוחדים בעברית או באנגלית שבועיים כל אישור שאינו אישור לימודים סטנדרטי ₪ 30 גיליון ציונים בעברית מיידי בכל סמסטר 1 גיליון ללא תשלום כל גיליון נוסף ₪ 30 כרטיס סטודנט שבועות 3 הנפקה שנייה ₪ 30 גליונות ציונים 2 + אישור זכאות לתואר חודשיים עם הצגת בקשה בכתב טופס סיום לימודים + ללא תשלום תרגום גיליון ציונים לאנגלית שבועות 3 עם בקשה בכתב והוכחת תשלום ₪ 30 הגשת תכנית לימודים לאחר התאריך האחרון שיפורסם להכנת מערכת באישור ועדת הוראה ₪ 200 שינוי בתכנית לימודים לאחר תקופת השינויים בתוך הסמסטר (באישור הועדה לפניות אקדמיות מיוחדות) ש"ל לקורס 100 שינוי בתכנית לימודים לאחר יום לימודים האחרון בסמסטר לקורס ₪ 200 מועד נוסף למבחן שאושר ע"י הועדה לפניות אקדמיות מיוחדות ₪ 100 כניסה לבחינה מועד ב' או ג' ללא רישום מראש ₪ 100 70

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=