המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

תוכן העניינים 21........................................................................... לסטודנט החדש 22.......................... המחלקה לשיווק, רישום וקבלת סטודנטים 24.................................................................................. מימוש קבלה 25................................................................................... ימי היערכות 31............................................................. קורסי קדם וקורסי אלול 36...................................................................... סיווג רמה באנגלית 38.......................................................................... לו"ז אקדמי שנתי 41.................................................................................... לימודי קודש 42.............................................................. בית מדרש - קמפוס לב 42................................................................... מדרשה - קמפוס טל 43................................................ לימודי קודש - מח"ר טל תבונה 43................................................................ לימודי קודש - לוסטיג 43.......................................................... לימודי קודש מבח"ר בנות 45...................................................................... מידע אקדמי כללי 46....................................................... המחלקה לשירות לסטודנט 47.................................................................................... אתר לב-נט 48................................................ בניית מערכת ורישום לקורסים 49....................... מערכת למידה מתוקשבת לסטודנט Moodle 50............................................................................................ ספריות 53............................................................ שכר לימוד ותשלומים 54......................................................................... מדור שכר לימוד 55............................................. חישוב שכר לימוד לתואר ראשון 58.................................................. חישוב שכר לימוד לתואר שני 60............................................................ שכר לימוד - מידע כללי 61.............................................. שכר לימוד - אפשרויות תשלום 66....................... מימון שכר לימוד מגורמים חיצוניים - נהלים 68.......................................................................... תשלומים נוספים 72..................................................... סיום לימודים וסגירת חשבון 72............................................................. הפסקת/עזיבת לימודים 74............................................ שכר הלימוד בתוכנית המשולבת 75...................................................................... דיקאן הסטודנטים 76.......................................................... משרדי דיקאן הסטודנטים 78............................................................ מלגות פנימיות והלוואות 82................................................................. טבלת מלגות פנימיות 87............................................................................. מלגות חיצוניות 90.................................................... מרכז ייעוץ ותמיכה לסטודנט 92.............................................................................. כרטיס סטודנט 93................................................................................... מרכז קריירה 95................................................................................................ בקמפוס 96............................................................................................. מעונות 106........................................................................... בטחון ובטיחות 108..................................................................... עבודות סטודנטים 109......................... מעבדות מחשבים, הדפסה, סריקה וצילום 109........................................................................ שירותים כלליים 114.................................................................... אגודת הסטודנטים 115............................................................................. שגרירים בלב 117......................................................................... מפת קמפוס לב 119............................................................. מכינה קדם אקדמית 125............................................................................................... נספחים 126............................................................................... ביטוח לאומי 126......................................................................... זכויות הסטודנט 126........................................................ נציב קבילות הסטודנטים 126.................................................. נציבות מניעת הטרדה מינית 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=