המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים . חסימות 4 המערכת הממוחשבת תבצע חסימת סטודנט במקרים הבאים: אי תשלום מקדמת שכ"ל (סטודנט חדש או ותיק) פיגור בתשלומים עקב המחאה שחזרה או הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) שלא כובדה היעדר הרשאה לחיוב חשבון או ביטול הרשאה לחיוב חשבון ללא אישור חוב משנים קודמות החלטת ועדת משמעת/ ועדת הוראה החלטת בית מדרש לסטודנט שנחסם לא יתאפשרו קבלת שירותים שונים כגון הנפקת אישורים, בחינות, הקלדת ציונים, רכישת ארוחות בחדר האוכל ועוד. 7 סטודנט חסום המעוניין להיבחן, מחויב להסדיר תשלום ימי עסקים לפני הבחינות. על מנת להסיר את החסימה על הסטודנט לפנות למחלקת חשבונות ולבצע הסדרת תשלום. > ניתן להוריד אישורים שונים באתר לב-נטלידיעתך! חשבונות סטודנטים מימון שכר לימוד מגורמים חיצוניים - נהלים . סטודנטים במסלול העתודה האקדמית והעתודה 1 החרדית עתודאי ישלם מקדמת שכר הלימוד ויסדיר הוראה לחיוב חשבון כמו כל סטודנט עד לתאריך הנקוב, גם אם טרם קיבל תשובה סופית מהעתודה האקדמית בצה"ל. תשובות סופיות מצה"ל מגיעות במהלך חודש ספטמבר (לאחר קבלת תוצאות בחינות הבגרות). דחייה ע"י צה"ל בשלב זה, משמעותה שמבחינת צה"ל על הסטודנט להפסיק את לימודיו מיידית. במקרה זה סכום המקדמה יוחזר, למעט חיוב מעונות וקורסי קדם ושאר חיובים שהסטודנט יחויב בחלק היחסי עפ"י הכללים שנקבעו לסטודנט עוזב. סטודנט עתודאי חייב להחתים "טופס סיום לימודים" כנדרש מכל סטודנט עוזב. ראה נוהל הפסקת לימודים. אם מועמד לעתודה החליט מיוזמתו להפסיק את לימודיו מכל סיבה שהיא ואינו ממשיך במסלול העתודה יחויב בתשלום המקדמות עפ"י הנאמר בטבלת חישוב שכ"ל עקב הפסקת לימודים. אם לאחר קבלת הודעת הדחייה, הסטודנט מעוניין להמשיך את לימודיו עד תאריך הגיוס שנקבע לו, המקדמה לא תוחזר וגביית שכר הלימוד תתבצע בהתאם לטבלת פריסת תשלומים בעמ' הקודם ולפי הפירוט בטבלת "חישוב שכ"ל עקב הפסקת לימודים". לידיעתך! עתודאי מקבל מצה"ל מענק ישירות לחשבון הבנק שלו. על הסטודנט במסלול העתודה לשלם שכ"ל להמרכז האקדמי לב לפי נוהלי שכ"ל של כלל הסטודנטים. . מענק לחיילים משוחררים ובוגרי השירות לאומי 2 המעוניין להשתמש בכספי פיקדון "הקרן לחיילים משוחררים" לצורך לימודים, יפנה אל הבנק שלו מצויד ב: שובר תשלום שכר לימוד מחשבונות סטודנטים .1 אישור לימודים .2 אישור על כך שהמוסד מוכר על-ידי המועצה להשכלה .3 גבוהה הקרן תעביר בהפקדה בנקאית את התשלום לחשבון 66

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=