המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים ד. עמלת החזרת חיוב סטודנט יחויב בעמלה בגין הרשאה שלא כובדה על-ידי הבנק או המחאה שחזרה. בפעם הראשונה יחויב לשלם . במידה והדבר יחזור על עצמו יחויב ₪ 50 עמלה של בכל פעם. ₪ 75 לשלם עמלה של הרשאה שלא כובדה, לא תישלח בשנית לבנק ובאחריות הסטודנט לסדר את תשלום החוב במדור חשבונות סטודנטים. הסטודנט יהיה חסום במערכת עד להסדרת החוב במלואו. ה. החזרים בגין תשלומי יתר אם לאחר בדיקה מתברר שסטודנט שילם יותר מסכום החיוב השנתי, יתרת התשלום תוחזר לו לחשבון הבנק שמסר בטופס ההרשאה לחיוב חשבון. החזר יתרות זכות . 2023 בכל חודש אך לא לפני חודש מרץ 26- מתבצע ב בקשה למשיכת שיק בנקאי: סטודנט ששילם באמצעות שיק למוסד וביקש מכל סיבה שהיא למשוך או לבטל את ש"ח עבור כל שיק. 25- תשלום השיק, יחוייב ב 63

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=