המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים סטודנט ששילם מקדמה ומעוניין לשלם את יתרת שכר ב. הלימוד בתשלום אחד עד התאריך הנקוב מעלה ולקבל את ההנחה - יוכל לשלם במזומן או בהמחאה או בהוראת קבע (לסטודנט ותיק). הבקשה צריכה להגיע למדור .27.7.23 לחשבונות סטודנטים עד לתאריך ט' באב תשפ"ג * גם סטודנט הבוחר לשלם את כל שכר הלימוד מראש חייב במילוי הוראת קבע והחתמתה בבנק! * סטודנט המעוניין לעשות הוראת קבע בנקאית, יפנה למדור חשבונות סטודנטים. * סטודנט המשלם בכרטיס אשראי במשרדי מדור מגובה 1% חשבונות תלמידים, יחויב בתוספת עמלה של התשלום. תשלום בכרטיס אשראי באתר מזכה בעמלה בלבד. 0.5% מופחתת בסך . פריסת תשלומים 3 א. שובר שכר לימוד סטודנט המעוניין לראות את סכום הגבייה המדויק שאמור לכל חודש לועזי, יכול להיכנס לאתר 01- להיגבות ממנו ב שוברי תשלום, לבחור את > חשבונות תלמידים > לב-נט השנה המתאימה ולצפות בשובר של אותו חודש. אישור לכל 15- קבלה בגין גביה בהוראת קבע יופיע באתר ב חודש לועזי לאחר הגביה. ב. הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) שכר הלימוד נגבה באופן שוטף מההרשאה לחיוב חשבון כפי שצוין לעיל. לפני כל הראשון לחודש לועזי, יתעדכן באתר לב-נט שובר שכר הלימוד של הסטודנט, כולל פירוט לחודש הגבייה העוקב. הסטודנט יכול לשלם את השובר באתר התשלומים, בכרטיס אשראי לפני הגביה מסכום 0.5% בהוראת הקבע ויחויב בעמלה מופחתת של השובר. ניתן לשלם באתר לב- נט בכרטיס אשראי גם במידה והוראת הקבע חזרה ונוצר חוב. סטודנט המשלם בכרטיס אשראי במשרדי מדור חשבונות תלמידים, יחויב מגובה התשלום. 1% בתוספת עמלה של ג. יתרת שכר הלימוד יתרת שכר הלימוד תיגבה בשבעה תשלומים באמצעות בכל חודש 01- ההרשאה לחיוב החשבון. הגבייה תתבצע ב (ראה 01.05.2024 ועד לתאריך 01.11.2023 - לועזי, החל מ טבלת פריסת תשלומים להלן). כשבוע לפני גביית כל תשלום יעודכן באתר לב-נט שובר התשלום ובו יפורטו הרכב החיובים והסכום בו יחויב חשבון הבנק של הסטודנט. ניתן יהיה לראות את שובר התשלום לפני הגבייה בפועל. תוכן השובר עשוי להתעדכן לפי הצורך עד ליום ביצוע התשלום. בנוסף ניתן להתעדכן במצב החשבון באתר לבנט בכרטיס הסטודנט האישי הממוחשב המתעדכן בכל יום. ניתן לשלם את השובר בכרטיס אשראי כפי שהוזכר בעמוד הקודם בסעיף פריסת תשלומים. 62

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=