המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים תואר ראשון ושני שכר לימוד - מידע כללי . פטורים וזיכויים 1 סטודנט אשר הגיע למרכז האקדמי לב לאחר לימודים קודמים (אקדמיים או לתעודת הנדסאי) יכול לבקש פטורים ו/או זיכויים בהתאם. יש להגיש את הבקשה עד סוף תקופת השינויים של השנה הראשונה ללימודים. אישור לפטורים ו/או זיכויים נעשה ע"י ראש המחלקה או ראש החוג האקדמי. אישור זה יועבר ע"י המחלקה האקדמית ישירות למזכירות הסטודנטים. על הסטודנט לוודא כי כבר בתחילת לימודיו יעודכנו נתוני הפטורים והזיכויים בתיקו הממוחשב במזכירות סטודנטים כדי שלא יחויב בתשלום על קורסים עליהם קיבל זיכויים. לצורך חישוב מינימום שכר לימוד מצטבר לתואר נלקחים בחשבון הזיכויים בלבד. בכדי לממש את הזיכוי על הסטודנט להירשם לקורס ולהמציא את הזיכוי עד שבועיים מתחילת הסמסטר, אחרת יחויב על השינוי. על מנת לקבל תואר מהמרכז האקדמי לב על הסטודנט ללמוד במרכז האקדמי לב קורסים בהיקף של לפחות מחצית נ"ז הנדרשות לתואר הרלוונטי ובהתאם לכך לשלם תשלום מינימאלי של מחצית מ"מינימום שכר לימוד מצטבר לתואר", ראה לעיל "חישוב גובה שכר הלימוד". . הוספה וביטול של קורסים 2 לרשות הסטודנטים שבועיים אקדמיים מתחילת הסמסטר להוספה ולביטול קורסים ללא תוספת תשלום. מעבר לזמן זה, קורס יבוטל רק באישור הועדה לפניות אקדמיות מיוחדות (ועדת הוראה) ויירשם כ"נשר", והסטודנט יחויב בשכר לימוד עבור קורס זה ובדמי טיפול, גם אם לא השתתף בו. . מעבר בין מסלולים 3 סטודנט העובר ממגמת לימוד אחת למגמת לימוד אחרת, לדוגמה: סטודנט העובר מהנדסת תוכנה למדעי המחשב, ייערך חישוב מחדש של שכ"ל בחשבונו השוטף, לפי מגמת הלימוד החדשה, החל מהשנה בה התבצע המעבר בפועל. ככלל, לא יתבצע חישוב למפרע אלא לצורך השלמת לפי החוג. 300% או 400% . סטטוס תכנית חלקית 4 על פי החלטות "ועדת מלץ", כל סטודנט הלומד תכנית , ישלם שכר לימוד באופן יחסי, 50% בהיקף של עד מגובה שכר הלימוד המלא. 10% בתוספת תקורה של עד (כולל סטודנט בוגר המשלים קורסים בודדים). שכר הלימוד לתכנית חלקית מחושב באופן הבא: מתכנית הלימודים - ישלם 50% סטודנט שלומד עד לפי מספר נקודות הזכות שהוא לומד ויוסיף תקורה של מגובה שכר הלימוד המלא, ובלבד ששכר הלימוד 10% 60

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=