המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים . פריסת תשלומים 5 תשלום שכר לימוד: כל סטודנט שמתקבל ללימודים לתואר שני משלם .₪ 2,500 מקדמת שכר לימוד. עלות המקדמה הינה תשלומים, 7- יתרת שכר הלימוד תיגבה ב באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע). יש לוודא כי פרטי החשבון הרשומים בספח הוראת הקבע - שם הסטודנט ומספר זהות מופיעים בכתב ברור. על כל שינוי בפרטי חשבון הבנק, יש להודיע מיידית למדור חשבונות סטודנטים. יתרת שכר הלימוד: יתרת שכר הלימוד תיגבה בשבעה תשלומים באמצעות בכל חודש 1- ההרשאה לחיוב החשבון. הגבייה תתבצע ב 01.05.2024 ועד לתאריך 01.11.2023 - לועזי, החל מ כשבוע לפני גביית כל תשלום יעודכן באתר לב-נט שובר התשלום ובו יפורטו הרכב החיובים והסכום בו יחויב חשבון בנק של הסטודנט. ניתן יהיה לראות את שובר התשלום לפני הגבייה בפועל. תוכן השובר עשוי להתעדכן לפי הצורך עד ליום ביצוע התשלום. בנוסף ניתן להתעדכן במצב החשבון באתר לב-נט בכרטיס הסטודנט האישי הממוחשב המתעדכן בכל יום. תשלום מקדמת שכר הלימוד ומסירת חיוב חשבון (הוראת קבע), הינם תנאי הכרחי לתחילת הלימודים. סטודנט שלא ישלם בדרך זו, ייחשב כמי שלא מימש את קבלתו ולא יורשה להכין מערכת ולהשתתף בשיעורים. חיוב שכ"ל השנתי מתבסס על נ"ז אליהם נרשם הסטודנט. בסמסטר א' מתבצעת הערכה של גובה שכ"ל השנתי. עם הרישום הסופי לסמסטר ב' מתבצע עדכון לגובה שכ"ל בהתאם לנ"ז השנתי של הסטודנט. ייתכן שבתחילת השנה יחויב הסטודנט בשכר לימוד ורק לאחר רישום תכנית הלימודים 100% אחיד של האישית של הסטודנט יעודכן חיוב שכר הלימוד בהתאם. שינוי במערכת הלימודים שייעשה ושיירשם בחודש יעדכן 12- במזכירות סטודנטים עד לתאריך ה את הגבייה של החודש הקרוב. סטודנט שיירשם להיקף תכנית לימודים של פחות לא יהיה זכאי למלגות מסוימות (למעט 75%- מ סטודנטים בשנה ד' ובתכניות לימוד בימים מרוכזים). האחריות להכנת תכנית הלימודים, למעקב אחריה ולהתאמתה לתקנות ולנהלים מוטלת על הסטודנט. סטודנט אשר נרשם לקורס ולא נבחן או נבחן ולא נכח בקורס ישלם תשלום מלא בגין הקורס. 59

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=