המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים תחשיב שכר הלימוד נבנה כך שכל סטודנט אשר יסיים את לימודיו לתואר בזמן התקני (ארבע שנים בחוגי ההנדסה וסיעוד ושלוש שנים בחוגי מדעי המחשב והניהול) ללא פיצול שנים, ללא הארכת משך לימודיו וללא חזרה על קורסים, ישלם את לפי החוג ויסיים את כל חובותיו האקדמיים והכספיים למרכז 300% או 400% - מינימום שכר הלימוד המצטבר לתואר האקדמי לב. ייתכן כי במהלך שנות הלימודים פריסת השעות לא תהיה שווה (כתוצאה מבחירת הסטודנט או כנגזרת מתכנית החוג) ולכן שכר לימוד ואילו בשנה אחרת בפחות. 100%- סביר כי בשנה מסוימת יחויב הסטודנט ביותר מ נוסחת חישוב שכר-הלימוד: כדי לחשב את גובה שכר הלימוד האישי של כל סטודנט, יש לחלק את מספר נקודות הזכות בפועל בבסיס לחיוב שנתי ולהכפיל בגובה שכר הלימוד השנתי על פי הנוסחה: מספר נ"ז בפועל / בסיס לחיוב שנתי x גובה שכ"ל השנה = שכ"ל שנתי אישי דוגמה לחישוב שכר הלימוד: שנים 4 : מספר שנות הלימוד לתואר נ"ז 155 : מספר נ"ז לתואר שכ"ל 100% = נ"ז 38.75 = 155/4 שכ"ל 107% נ"ז בשנה ישלם 41.5 סטודנט הלומד בהיקף תכנית של שכ"ל 80% נ"ז בשנה ישלם 31 סטודנט הלומד בהיקף תכנית של בחוגים בהם קיים הפרש של מספר נ"ז לתואר לפי שנת תחילת הלימודים. ההפרש נובע .1 משינוי של מספר נ"ז בתכנית הלימודים לתואר מול המל"ג סטודנטיות שלומדות סיעוד בכיתה בשערי צדק מחויבות בתשלום שכר לימוד כמו כל הסטודנטים בחוג לסיעוד .2 חישוב נ"ז יחושב על פי אשכול הלימודים בו ילמד הסטודנט .3 בשנת תשפ"ד יינתנו קורסי העשרה ביהדות הנוגעים לנושאים הרלוונטיים למקצועות הנלמדים. .4 פרטי הקורסים, נ"ז עבורם והתשלום יפורסמו בהמשך. 56

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=