המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

שכר לימוד ותשלומים מדור שכר לימוד ותשלומים 02-6751001 מנהל - מר אורי כהן 4 משרד ראשי בניין ישראל קומה קמפוס לב מר יהונתן צ'יקו, גב' חיה בן-שם 02-6751255 טלפון: 10:00-12:00 ' ימים א'-המענה טלפוני: heshbonot@jct.ac.il דוא"ל: או דרך אתר לב-נט קבלת קהל: 13:00-15:00 ' ימים א'-ה 16:30-18:00 ' ימים א', ג קמפוס טל ומח"ר טל-תבונה גב' מהיטבאל משיח, גב' דניאלה כהן 02-6547207 טלפון : 10:00-12:00 ' ימים א'-המענה טלפוני: heshbonot@jct.ac.il דוא"ל : או דרך אתר לב-נט קבלת קהל: 10:00-12:00 ' יום ה | 12:30-14:00 ' ימים א'-ד קמפוס לוסטיג מר ברוך שרויטמן - מנהל אדמיניסטרטיבי 03-6307106 טלפון: shroitma@jct.ac.il דוא"ל: קבלת קהל: 13:00-14:00 ,16:00-17:00 ' ימים א'-ה ניתן לתאם מועדים נוספים בתאום מראש תכנית מבח"ר מבח"ר (נשים) 168 שלוחה 03-5785030 טלפון : womanmaztal@jct.ac.il דוא"ל: מבח"ר (גברים) 150 שלוחה 03-5785030 טלפון : menmaztal@jct.ac.il דוא"ל: 54

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=