המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

מידע אקדמי כללי בניית מערכת ורישום לקורסים על כל סטודנט להירשם לקורסים באופן עצמאי באמצעות הלב-נט ולדאוג לאישורם. בניית מערכת צריכה להיעשות בתחילת כל סמסטר ועד לתאריך שיפורסם בהודעות לסטודנטים. הנחיות לבניית מערכת: לב-נט > סטודנטים > www.jct.ac.il הקשת שם משתמש וסיסמה בנה > בחירת סמסטר > מערכת > תפריט תוכל לעשות מעקב אחר הקורסים אליהם נרשמת באמצעות טופס אישורים הנמצא בלב-נט בלשונית מערכת. קורס שסטודנט אינו רשום אליו או לא אושר לו לא יוכר ולא ייחשב גם אם הסטודנט השתתף בו. על כל סטודנט לבדוק שכל אישור קורסים - הקורסים של אותו סמסטר אכן מאושרים. במידה ויש לסטודנט קורס שאינו מאושר, ניתן לראות טופס הערות. > את הסיבה לכך במערכת סטודנט שלא אושר לו קורס, חייב לבטלו בתקופת השינויים על מנת שלא ייגבה מימנו תשלום בגין הקורס. על כל סטודנט לדאוג לאישור הקורס עוד בתקופת השינויים. במידה ונדרש אישור מיוחד לרישום לקורס מסוים, על הסטודנט להדפיס מהלב-נט טופס הערות לקורסים ולאחר ייעוץ והדרכה מראש החוג ורק במידה וראש החוג לא אישר את הקורס ישירות במערכת, יהיה על הסטודנט לשלוח במייל למזכירות סטודנטים את הטופס החתום. ישנם קורסים שבהם מספר הסטודנטים מוגבל ועל כן לפני פתיחת הסמסטר תיעשה בדיקה של מצב הרישום לקורסים השונים. עדיפות תינתן לסטודנטים שקבוצה זו מהווה האופציה היחידה עבורם. במידת הצורך יתבצעו שינויים במערכות הסטודנטים - שינוי מרצה/קבוצה/יום/ שעה. אחרי תחילת הסמסטר תהיה שינויים במערכת השעות - תקופת שינויים של שבועיים בלבד. לא יתאפשרו שינויים לאחר תום הזמן שהוגדר. כל פטור או זיכוי על סמך לימודים אקדמיים קודמים - סטודנט לתואר ראשון או שני אשר מעוניין לקבל פטור או זיכוי על סמך לימודים אקדמיים קודמים, יעביר טופס פטור/זיכוי לראש החוג. יש להגיש את הבקשה עד תחילת סמסטר א' בשנה הראשונה של הלימודים במרכז האקדמי לב. את טופס הבקשה יש למלא ולהגיש לראש החוג הרלוונטי בצירוף סילבוס של הקורס וצירוף גיליון ציונים שעל פיו הסטודנט מבקש לקבל פטור/זיכוי. לאחר הגשת הטופס, מזכירות החוג תעביר את הטופס החתום על ידי ראש החוג למזכירות סטודנטים. על הסטודנט לוודא שכבר בתחילת לימודיו יעודכנו נתוני הפטורים והזיכויים במזכירות סטודנטים כדי שלא יחויב בתשלום על הקורסים עליהם קיבל זיכוי/פטור. לאחר תקופת השינויים בהכנת המערכת לא ניתן יהיה להוסיף או להוריד קורסים בעקבות פטורים או זיכויים. תמיכה טכנית 052-3809121 / 02-6751122 טלפון: ritchdov@jct.ac.il אימייל: 48

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=