המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

מידע אקדמי כללי המחלקה לשירות לסטודנט 02-6751102 מנהלת המחלקה - גב' אילה נחמני 4 קמפוס לב משרד ראשי בנין ישראל קומה קמפוס לב גב' שרית אמזל, גב' שרה וינגרטן, גב' דבורה לוי, גב' אליס בן-שושן 02-6751080/1126/1009 טלפון : maztal@jct.ac.il דוא"ל : 16:30-18:00 ' ימים א', ג 13:00-15:00 ' ימים א'-הקבלת קהל: 09:00-12:00 ' ימים א'-המענה טלפוני: קמפוס טל גב' אפרת דניאל 02-6547216 : טלפון tal-maztal@jct.ac.il דוא"ל : 12:30-14:00 ,09:30-10:00 ' ימים א'-דקבלת קהל: 10:00-12:00 ' ימים א'-המענה טלפוני: תכנית מח"ר טל-תבונה דניאלה כהן 02-6547212 טלפון : tvunamaztal@jct.ac.il דוא"ל : 10:00-12:00 ' ימים א'-הקבלת קהל: קמפוס לוסטיג גב' הדסה כהן 03-6307101 טלפון : lusmaztal@jct.ac.il דוא"ל: תכנית מבח"ר מבח"ר נשים 179 שלוחה 03-5785030 טלפון : womanmaztal@jct.ac.il דוא"ל: מבח"ר גברים 150 שלוחה 03-5785030 טלפון: menmaztal@jct.ac.il דוא"ל: 46

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=