המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

לימודי קודש תכניות לימודי הקודש הקיימות במרכז האקדמי לב שואפות לעצב דמות ייחודית של בני ובנות תורה. צוות רבנים ומחנכות עומדים לרשות הסטודנטים לייעוץ בנושאים שונים - שאלות בהלכה ובאמונה, הכוונה בלימודי קודש, בעיות אישיות ועוד. בית מדרש - קמפוס לב ראש בית המדרש: הרב אמנון חדרי גב' אסתר שפירא מזכירת בית המדרש 02-6751112 טלפון: midrash@jct.ac.il דוא"ל : 09:00-12:00 :' ימים א'-הקבלת קהל: בקמפוס לב ניתן ללמוד בתכנית המלאה המאפשרת לימודי קודש בבית המדרש בשעות הבוקר ולאחר מכן לימודים אקדמיים במגוון החוגים הקיימים בקמפוס. ישנן ארבע תוכניות לימוד בבית מדרש: תכנית לבוגרי הסדר וישיבות גבוהות - לימודי גמרא בעיון, מסלול חושן משפט, מסלול אבן העזר ואורח חיים תכנית העתודה האקדמית תכנית בוגרי צבא תכנית סמיכה לרבנות בנוסף לכך, קיימת תוכנית נווה המיועדת לסטודנטים בעלי רקע תורני קודם. הקבלה לתוכנית נעשית על פי קריטריונים הנקבעים ע"י המרכז האקדמי לב. תשלום לימודי קודש גובה החיוב לסטודנט קמפוס לב שהוא אזרח ישראלי לשנה. ₪ 2,500 הינו סטודנט זה זכאי למלגות בית המדרש לפי התכנית החדשה (ראה את הפרק על מימון שכ"ל). תשלום זה ייגבה באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון, לפי טבלת פריסת התשלומים. עבור לימודי הקודש. ₪ 5,000 סטודנט תייר ישלם סטודנט שעשה עליה במהלך השנה עליו לעדכן את פרטיו במזכירות סטודנטים ובמדור חשבונות סטודנטים. הסטודנט יחויב בתוספת "תייר" עד לתאריך בו עדכן את המדורים הנ"ל. הפסקת הלימודים בבית המדרש של קמפוס לב סטודנט העוזב את המרכז האקדמי לב או עובר מקמפוס לב למכון נווה יחויב בחלק יחסי עבור לימודי בית המדרש באופן הבא: 20% אלול- 40% סמסטר א' - 40% סמסטר ב' - לדוגמא: סטודנט העוזב בסמסטר א' 60%X₪ 2500 = ₪1500 יחויב ב- סטודנט שעזב לאחר פרסום הזכאות למלגות, מלגת הקודש תהיה באופן יחסי לחיוב הנ"ל. מדרשה - קמפוס טל ראש המדרשה: הרב יהונתן אורן מזכירת המדרשה 02-6547210 טלפון : midrasha@jct.ac.il דוא"ל : 10:00-11:00 ימים א-דקבלת קהל: 11:00-12:00 א-דמענה טלפוני: 42

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=