המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

לסטודנט החדש סיווג רמה באנגלית ציון פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או אמיר"ם או אמי"ר שיבוץ לרמה התחלתית קורסי יסוד באנגלית 70- מתחת ל טרום בסיסי א' ש"ש 8 70-84 טרום בסיסי ב' ש"ש 6 85-99 בסיסי ש"ש 6 100-119 מתקדמים א' ש"ש 4 120-133 מתקדמים ב' ש"ש 4 134-150 פטור - ציוני מבחן אמי"ר הושוו לציוני מבחן אמיר"ם 2020 החל מחודש מרץ סיווג רמה באנגלית לתואר ראשון כל סטודנט חדש, עם קבלתו ללימודים מסווג ומשובץ לרמה באנגלית. הרמה נקבעת על פי הציון בחלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או על פי ציון במבחן אמי"ר או ציון במבחן אמיר"ם. מבחני אמיר"ם מתבצעים על ידי המרכז הארצי לבחינות ו) ומתקיימים בכל הקמפוסים של המרכז ״והערכה (מאל האקדמי לב כחלק מהשירות לסטודנט. נהלי הרישום והתשלום לבחינה מופיעים באתר המרכז האקדמי לב: בחינות אמיר"ם. > תנאי קבלה > מועמדים בנוסף, מאל"ו מקיים מבחני אמיר"ם במרכזי בחינה שונים ברחבי הארץ. פירוט ניתן למצוא באתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה: https://niteop.nite.org.il/#/net-registration/J,2 יש לגשת לבחינה עוד לפני תחילת הלימודים ולהציג למדור מידע ורישום את הציון. הציון יעודכן במערכת ויופיע במכתב הקבלה כך שהסטודנט יוכל לדעת מהי רמת האנגלית שאליה הוא משובץ. לפי החלטת המל"ג על כל סטודנט החייב בלימודי אנגלית להגיע לרמת פטור אוניברסיטאי באנגלית עד סוף השנה השנייה ללימודים האקדמיים. הקורסים והבחינות באנגלית מתקיימים בכל ימות השבוע גם בחוגים ובמסלולים שבהם הלימודים האקדמיים מתקיימים בימים מרוכזים. על הסטודנט להיערך לכך. על פי החלטת המל"ג, כל סטודנט שמתחיל את לימודיו החל משנת תשפ"ב חייב ללמוד שני קורסים אקדמיים עם נקודות זכות בשפה האנגלית לפי תוכנית הלימודים בחוג אפילו אם יש לסטודנט רמת פטור באנגלית. 36

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=