המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

לסטודנט החדש קורסי קדם וקורסי אלול בתקופת הקיץ מתקיימים קורסי קדם וקורסי הכנה. מטרת קורסים אלו: להכין את הסטודנט כראוי ללימודים אקדמיים ולהביא את כל הסטודנטים לרמה לימודית אחידה ככל הניתן. לאפשר הן לסטודנטים והן למרכז האקדמי לב לבחון את היכולת והמוכנות של הסטודנט ללימודים בחוג שאליו נרשם. במכתב הקבלה מצוינים שמות הקורסים בהם הסטודנט חייב להשתתף ולקבל ציון עובר. הודעה מפורטת לגבי יום היערכות ותאריך תחילת קורסי אלול תישלח לכל הסטודנטים בסמוך למועד תחילת הלימודים. בנוסף, ניתן למצוא את כל הפרטים באתר של המרכז האקדמי לב. בסוף כל קורס קדם/אלול יתקיים מבחן מסכם. מועדי המבחנים יתפרסמו יחד עם הלוח השנתי האקדמי. רק סטודנט אשר נרשם ושילם יוכל לגשת למבחנים. על כל סטודנט לעבור את המבחן המסכם בהצלחה. סטודנט אשר נכשל בקורס אלול במתמטיקה/פיזיקה (מועד א' ומועד ב') יידרש להשתתף בתרגול קבוצתי החל מסמסטר א' כדי להבטיח בסיס טוב בלימודי היסוד ולמנוע את נשירתו בהמשך הלימודים. בתום תקופת התרגול הקבוצתי יתקיים מבחן נוסף (מועד ג'). במידה וסטודנט נכשל במועד ג' נאלץ להפסיק את לימודיו במרכז האקדמי לב. פטור מקורסי קדם יינתן בהתאם לכללי זכאות לבעלי נתונים גבוהים במיוחד. מתן פטורים הינו באחריות מדור מידע ורישום. שים לב! סטודנט שיבטל את 15.8.23 עד כ"ח באב תשפ"ג הרשמתו לקורס קדם/אלול יקבל החזר תשלום בגין אי-השתתפותו בקורס יח"ל או 3 סטודנט שיבטל את הרשמתו לקורסי הכנה ב יח"ל וכן בקורס מתמטיקה ומתמטיקה למנהל עסקים 4 לא יקבל החזר על אי השתתפותו בקורס. על הסטודנט לשמור העתק קבלת תשלום עבור קורסי קדם/אלול כל ביטול רישום לקורס קדם/אלול ייעשה בכתב למדור מידע ורישום לפני תחילת סמסטר אלול הודעה על ביטול או בקשה להחזר כספי שתגיע לאחר תחילת סמסטר אלול לא תטופל קורסי קדם אינם מקנים נקודות זכות אשר לא מתקיימים בסמסטר אלול ונלמדים במהלך שנת הלימודים ייגבו בהוראת קבע בהתאם לפריסת התשלומים השוטפים בגין שכר הלימוד האקדמי. במידה ויתברר כי סטודנט רשום לקורס קדם במערכת הלימודים אך לא שילם עבורו בסמסטר אלול, החיוב יעודכן וייגבה בהוראת קבע. 31

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=