המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

לסטודנט החדש מימוש קבלה בסיום תהליך קבלת המועמד ללימודים מונפק מכתב קבלה. המכתב נשלח למועמד במייל וכן בדואר רגיל. בכדי להשלים את הקבלה ללימודים יש לבצע מוקדם ככל הניתן מימוש קבלה. כל סטודנט חדש נדרש לממש את קבלתו באופן הבא: ₪ 2200 תשלום מקדמת שכר לימוד בגובה הוראת קבע (הרשאה לחיוב חשבון) חתומה ע"י הבנק תשלום עבור קורסי קדם/קורסי אלול למעוניין לגור במעונות, תשלום מקדמת מעונות הינו תנאי הכרחי לשיבוץ הסופי. הוראת קבע - הרשאה לחיוב חשבון התשלומים השונים במרכז האקדמי לב מתבצעים ע"י הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע). ההרשאה לחיוב חשבון הבנק תקפה למשך כל תקופת הלימודים. ולכן, האחריות לתקפות ההרשאה חלה על הסטודנט. יש לוודא כי פרטי החשבון הרשומים בספח, שם הסטודנט ומספר הזהות מופיעים בכתב ברור. ניתן לעשות הוראת קבע באשראי בעת הרישום באתר של המרכז האקדמי לב או באתר לב נט, יש לעדכן באתר מספר אשראי ותוקף אשראי. לחיוב יתווסף חצי אחוז עמלה מסכום הגביה החודשי. סטודנט שנה ב', ג' או ד' שצריך לחדש או לשנות הוראת קבע (כגון: שינוי מס' חשבון בנק וכד') ימסור את הספח ישירות למשרד לניהול חשבונות סטודנטים. ניתן להוריד את טופס ההרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) טפסים. > מידע ורישום > באתר לב-נט על כל שינוי בפרטי חשבון הבנק, יש להודיע מיידית למדור חשבונות סטודנטים, ולהעביר למדור חשבונות סטודנטים טופס הרשאה חדש חתום ע"י הבנק. מועמד שלא יסדיר את תשלום מקדמת שכר הלימוד ויגיש טופס הוראת קבע ייחשב כמי שלא מימש את קבלתו ללימודים והוא לא יורשה להשתתף בקורסי קדם/אלול, להכין מערכת ולהיבחן וכן לא תותר כניסתו למעונות. על כל סטודנט להעביר למדור חשבונות סטודנטים טופס הוראת קבע חתום ע"י הבנק עד לתחילת הלימודים, בין אם הוא משלם את מלוא שכר הלימוד מראש ובין אם הוא מקבל מימון לימודים מגורם אחר. סטודנט שמתקבל בסטטוס "על תנאי", בסוף סמסטר א' או ב' (בהתאם לתנאי) תיבדק עמידתו בתנאי שנקבע לו. באחריות הסטודנט להגיש את האישורים הנדרשים עד למועד שבו מסתיים התנאי. סטודנט בסטטוס זה אינו זכאי למלגות פנימיות של המרכז האקדמי לב (למעט שכן זכאים). 79-80 מועמדים של תנאי ציון התאמה יום היערכות בתחילת סמסטר אלול מתקיים בכל אחד מהקמפוסים יום היערכות. יום זה מיועד לקליטת הסטודנט החדש (תלמידי שנה א'). יתקיימו בו הרצאות פתיחה בנושאים שונים, יינתן כרטיס סטודנט ושיבוץ במעונות. השתתפות ביום זה הינה חובה לכל סטודנט חדש. 24

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=