המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

נספחים ביטוח לאומי תקנות אלו מתפרסמות לבקשת המוסד לביטוח לאומי. תושב ישראל הרשום כסטודנט המרכז האקדמי לב .1 חייב בתשלום דמי הביטוח הלאומי ודמי בריאות, בשיעור מינימאלי שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה. דמי הביטוח ייגבו מן הסטודנט באמצעות פנקסי .2 תשלומים שישלח המוסד לביטוח לאומי אל הסטודנט בדואר. התשלום ייעשה ארבע פעמים בשנה, בכל מועד בעבור .3 באפריל, 15 , בינואר 15 : שלושת החודשים שקדמו לו באוקטובר. 15 , ביולי 15 סטודנט שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום .4 דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שבהם חויב על-פי פנקס התשלומים, עבור כל חודש שבו נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. לשם קבלת הפטור יגיש הסטודנט למוסד לביטוח .5 לאומי את תלוש המשכורת לגבי החודש שבו עבד. חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי חלה על הסטודנט כאזרח מדינת ישראל. רצוי למהר וליצור קשר עם המוסד לביטוח לאומי כדי שלא יצטברו חובות וריביות. ביטוח לאומי - עבודות סטודנטים סטודנט שיעבוד ויקבל תלוש משכורת ישלם דמי ביטוח לאומי רק דרך תלוש המשכורת. סטודנט שבתחילה לא עבד ואחר כך התחיל לעבוד - רצוי ליידע את המוסד לביטוח לאומי על-כך. אם עבד לסירוגין (לא כל חודש) - רצוי למהר ולשלם עבור החודשים שבהם לא עבד. זכויות הסטודנט , כנסת ישראל העבירה חוק זכויות 2007- בשנת תשס"ז הסטודנט. על פי הוראות חוק זה עלינו לפרסם את כללי ניתן לראות את הנוסח המלא של החוק באתר החוק. www.jct.ac.il לב-נט בכתובת: נציב קבילות הסטודנטים הרב מנחם אקרמן - משמש כנציב קבילות של הסטודנטים kvilot@jct.ac.il דוא"ל:בנושאים שונים. נציבות מניעת הטרדה מינית יישום החוק למניעת הטרדה מינית , כנסת ישראל העבירה את החוק 1988 בשנת תשנ"ח - למניעת הטרדה מינית. בהתאם לחוק זה הנהלת המרכז האקדמי לב כתבה נוהל למניעת הטרדה מינית. ניתן לראות את הנוהל באתר לב-נט בכתובת: www.jct.ac.il בהתאם לחוק זה מינתה ההנהלה נציבי קבילות בנושא זה. להלן שמות הנציבים: גב' אילה נחמני נציבת קבילות המרכז האקדמי לב ayalan@jct.ac.il דוא"ל: | 02 - 6751192 טל': הרב חיים אלישביץ סגן נציבת קבילות לסטודנטים בקמפוס לב ולעובדי המרכז האקדמי לב (גברים) elisheui@jct.ac.il דוא"ל: | 02 - 6751249 טל': גב' אסתי קליין סגנית נציבת קבילות לסטודנטיות קמפוס טל ומח"ר טל-תבונה estik@jct.ac.il דוא"ל: | 02 - 6547216 טל': גב' רות יואל סגנית נציבת קבילות לסטודנטיות קמפוס לוסטיג rutiy@jct.ac.il דוא"ל: | 03 - 6307101 טל': 126

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=