המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

מכינה קדם אקדמית החזרים בגין תשלומי יתר אם סטודנט שילם יותר מסכום החיוב השנתי, לאחר בדיקת הכרטיס בחשבונות סטודנטים, יתרת הזכות תוחזר לו לחשבון הבנק שמסר בטופס ההרשאה לחיוב חשבון. סטודנט המעוניין שההחזר הכספי יועבר לחשבון אחר בחודש במשרד 15- מהרשום בהרשאה, יודיע על כך עד ל לניהול חשבונות סטודנטים. החזר יתרות זכות מתבצע לקראת כל סוף חודש לועזי אך לא לפני חודש מרץ. סטודנט אשר אמור לקבל החזר בגין תשלום יתר, אך פרטי הבנק שלו אינם מעודכנים וההעברה הוחזרה למרכז - עמלת החזר. ₪ 25 האקדמי לב, ייחויב בסך מעונות לסדנה . במקרה של עזיבת ₪ 1,950- עלות מעונות לסדנה כ התלמיד את המעונות, תשלום המעונות לא יוחזר לאחר תחילת הסדנה. הפסקת לימודים סטודנט מכינה אשר החליט לעזוב את לימודיו או שהופסקו לימודיו מכל סיבה שהיא, ישלם עבור הלימודים עד סוף החודש בו הפסיק את הלימוד. המלגה שהסטודנט מקבל ניתנת בהנחה שהוא לומד שנה מלאה. אי לכך, סטודנט שעזב באמצע השנה יזוכה במלגה באופן יחסי למשך לימודיו במכינה. הפסקת לימודים תעודכן אך ורק לאחר מילוי "טופס הפסקת לימודים", והחתמת כל בעלי התפקיד הרשומים בטופס. הודעות לסטודנטים של המכינה הודעות כלליות והודעות בנושאי גבייה ותשלומים יפורסמו בלוח המודעות של המכינה, ליד מזכירות המכינה. . חובה לקרוא הודעות SMS במקרה הצורך יישלחו הודעות אלה ולפעול לפי ההנחיות. הודעות אישיות יישלחו לדוא"ל של הסטודנט. לכן, קיימת חשיבות רבה לכך שהכתובת למשלוח דואר ומספר הטלפון הסלולארי יהיו מעודכנים. על הסטודנט להודיע מיידית במייל למזכירות המכינה על כל שינוי בפרטיו האישיים, בכתובת ובמספר הטלפון הסלולארי. מלגות לסטודנטים במכינה הקדם אקדמית ועדה מטעם משרד החינוך ומשרד הביטחון מחליטה, על בסיס הנתונים הסוציו-אקונומיים המופיעים בטופס ההרשמה של סטודנט המכינה, על גובה השתתפות בסיוע בשכ"ל ומלגת קיום חודשית, מלגה זו ניתנת על בסיס קריטריונים שמקובלים בכל המכינות בארץ. המענקים ניתנים מקרן מיוחדת (אינה ע"ח הפיקדון האישי של חיילים משוחררים). משכ"ל, יכול לשלם 100% סטודנט שאינו זכאי לפטור של את שכ"ל מקרן הפיקדון האישי של החייל המשוחרר באמצעות טופס הפנייה של המרכז האקדמי לב אל הבנק, אותו ניתן לבקש במדור חשבונות סטודנטים. גובה שכ"ל במכינה הקדם אקדמית ייקבע סמוך למועד פתיחת שנת הלימודים. 123

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=