המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

מכינה קדם אקדמית אפשרות מלגה פנימית ע"י המכינה עבור הסדנה באנגלית. תלמיד ששילם עבור הסדנה ועזב - יחויב עבור הסדנה , בשבוע ₪ 500- באופן הבא: בשבוע הראשון יחויב ב .₪ 1,500- , בשבוע השלישי יחויב ב ₪ 1,000- השני יחויב ב החל מהשבוע הרביעי יחויב בתשלום מלא עבור הסדנה. חובה על התלמיד להודיע במייל למכינה על עזיבתו. . מכינת ריענון 2 ש"ח. תלמיד ששילם עבור 2000 עלות מכינת הרענון הינה מכינת הרענון ועזב יחויב באופן הבא: בשבוע הראשון , בשבוע ₪ 1,000- , בשבוע השני ייחויב ב ₪ 500- ייחויב ב . החל מהשבוע הרביעי ייחויב ₪ 1,500- השלישי ייחויב ב בתשלום מלא. . מבחן תיל 3 הקבלה ללימודים במכינה הקדם אקדמית מותנית בציון .₪ 215 במבחן תיל. נכון לשנת תשפ"ג עלות המבחן סכום זה ישולם באופן מקוון באתר תיל, באמצעות קישור שיישלח ע"י המכינה. . תלמיד מכינה אשר לומד במסלול ייעודי לחוג לסיעוד 4 יחויב בגין קורסים אקדמיים או בחוג למנע"ס וחשבונאות לתואר ראשון שיילמדו תוך כדי המכינה, בנוסף לחיובי המכינה. . בגרויות 5 לתלמיד במכינה בגרותית, התשלום והרישום לבחינות הבגרות נעשה מול השלוחה האקסטרנית. . לימודי בית מדרש בקמפוס לב 6 תלמידי המכינה במסלולי צעירים: עתודה חרדית או אקדמיזציה, מחויבים בתכנית קודש הניתנת ע"י רב המכינה. כמו-כן תלמידי מכינה שאינם במסלול הצעירים, אשר מעוניינים להשתלב במסגרת בית המדרש (לא חובה), יחויבו בתשלום בהתאם לכללי המרכז האקדמי לב. לימודים אלו יחשבו להם במסגרת לימודי החובה במסלול הקודש במהלך התואר האקדמי. התפלגות חיוב שכר הלימוד ללימודי קודש היא: עבור סמסטר א', 40% ," עבור "סמסטר אלול 20 % עבור סמסטר ב'. 40% החיוב נעשה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת בכל חודש לועזי החל מחודש נובמבר. (ראה 1- קבע) ב .)64 ' טבלת החיובים בעמ תלמיד שיחליט להפסיק את הלימודים בבית המדרש באמצע שנת הלימודים חייב למלא טופס הפסקת לימודים (ראה סעיף הפסקת לימודים, חישוב שכ"ל וסגירת חשבון). הפסקת הלימודים תעודכן רק אחרי מסירת טופס סיום לימודים כנדרש. סטודנט שהודיע על הפסקת לימודים לאחר תחילת סמסטר יחויב על כל הסמסטר. אגרת שירותי שמירה, שכפולים וצילומים, דמי רווחה חיובים אלו זהים לכל סטודנט במרכז האקדמי לב במסגרת הלימודים האקדמיים. ראה את הפרטים בפרק על שכ"ל ותשלומים נוספים. עמלת החזרת חיוב סטודנט יחויב בעמלה בגין הרשאה לחיוב חשבון שלא כובדה על ידי הבנק או המחאה שחזרה. בפעם הראשונה . במידה והדבר יחזור על ₪ 50 יחויב לשלם עמלה של בכל פעם. ₪ 75 עצמו יחויב לשלם עמלה של 122

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=