המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

מכינה קדם אקדמית שכ"ל וחיובים נוספים עלות שכר לימוד שנתי במכינה הקדם אקדמית ובמכינה .₪ 15,200 הינו כ-הייעודית להנדסה ומחשבים עלות שכר לימוד במכינה לסיעוד, מנהל עסקים .₪ 7,600 הינו כ- חודשי מכינה 4.5 וחשבונאות לפי לא כולל תשלום עבור קורסים אקדמיים בהתאם לתוכנית. עלות מכינות לחיילים תיקבע לפי מספר חודשי המכינה במסלול. מקדמת שכר הלימוד כל מועמד המתקבל ללימודים במכינה לאקדמיה עליו לשלם מקדמת שכר לימוד עד לתאריך הנקוב בשובר על מנתלהבטיח את מקומו במכינה. (ניתן ₪ 3,386 על סך מקדמת שכר לימוד בקדם מכינה לפרוס לתשלומים) ₪ 2,200 על סך מקדמת מכינה תשלום מקדמת שכר לימוד ומסירת ההרשאה לחיוב חשבון הם תנאי הכרחי לתחילת הלימודים. רק סטודנט ששילם בדרך זו, ייחשב כמי שמימש את קבלתו, ויורשה להכין מערכת, להשתתף בשיעורים, להיבחן ועוד. יתרת שכ"ל היות ורוב הסטודנטים במכינה ממומנים ע"י משרד החינוך, הוחלט כי אותם סטודנטים שלא יהיו זכאים למימון יחויבו כספית רק לאחר פרסום תוצאות ועדת המלגות. תלמיד המכינה שאינו מקבל מימון מטעם משרד החינוך ו/או משרד הבטחון, יחתום על טופס התחייבות למוסד בגובה שכ"ל מלא. תלמידים שאינם צפויים לקבל מימון עפ"י הכללים הידועים מראש, שכר הלימוד שלהם ייגבה החל מתאריך .01.11.2023 בדצמבר וממשיך 1- החיוב הראשון נעשה בדרך כלל ב במאי. לאחר הפחתת סכום 1- בחודש הלועזי עד ל 1- ב תשלומים. 6- המקדמה ששולם, יתרת שכ"ל מחולקת ל כשבוע ימים לפני כל תשלום ניתן יהיה לראות באתר לב-נט את גובה התשלום החודשי, שובר זה מהווה קבלה ובו יפורטו הסכום בו יחויב חשבון הבנק והרכב החיובים. החיוב עשוי להתעדכן לפי הצורך עד ליום ביצוע התשלום. בנוסף ניתן להתעדכן במצב החשבון באתר לב-נט.. חיובים נוספים לתלמידי המכינה .קדם מכינה (סדנה) 1 עלות הסדנה מיועדת לסטודנט אשר לא למד לימודים כלליים בתיכון כלל. סכום זה ישולם ע"י הסטודנט ₪ 3,386 מחיר הסדנה באמצעות הקישור שמצויין במכתב הקבלה שנשלח לביתו לפני תחילת הסדנה. סטודנט שלא ידאג לתשלום מראש לא יוכל להשתתף בסדנה. במהלך הסדנה תתקיים ועדת מלגות. סטודנט אשר יימצא זכאי לקבלת מלגה, סכום המלגה יועבר ליתרת חשבונו במדור חשבונות סטודנטים לתשלום שכ"ל עבור המכינה. סטודנט שלא יהיה זכאי למימון ות"ת (ועדה לתכנון ותקצוב במשרד החינוך) או משרד הבטחון - תיבדק 121

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=