המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

בקמפוס 36 1 37 27 26 24 13 12 36 37 קדמיה - המכון לתורה ומדע, המחלקב לסיעודבניין בירן בניין מנהלה 22 12 24 1 44 41 41 13 26 45 42 22 27 46 47 43 - קפיטריות, חדר אוכלבניין סוחצבסקי - הפקולטה לניהולבניין הוכשטיין - בניין בראוזבית המדרש מעונות גליקמן, מקווה, מנהלת המעונות מעונות אמארג׳י, מועדון סטודנטים מתחם מעונות - מנהל סטודנטים, חדר כושר, מכינהֿבניין ישראל - הפקולטה להנדסהבניין ויילר מעונות רוטשטיין - פיסיקה שימושיתבניין לעו - מרכז יזמותאמפי פתוח מעונות שרמן א׳ מעונות נשואים מעונות טננבאום חדש מעונות בירן, מכבסה 44 45 46 47 41 א׳ ב׳ 42 43 א׳ ב׳ שער כניסה מאיר יוסף בנין מעונות 36 1 6 24 13 12 22 12 24 1 36 44 41 41 13 26 37 45 42 22 27 46 47 43 - קפיטריות, חדר אוכלבניין סוחצבסקי מפת קמפוס לב - הפקולטה לניהול, המכינה לאקדמיהבניין הוכשטיין - בניין בראוזבית המדרש - המכון לתורה ומדבניין בירן מעונות גליקמן, מקווה, מנהלת המעונות מעונות אמארג׳י, מועדון סטודנטים מתחם מעונות - מנהל סטודנטים, חדר כושר, מכינהֿבניין ישראל - הפקולטה להנדסהבניין ויילר בניין מנהלה מעונות רוטשטיין - פיסיקה שימושיתבניין לעו - מרכז יזמותאמפי פתוח מעונות שרמן א׳ מעונות נשואים מעונות טננבאום חדש מעונות בירן, מכבסה 44 45 46 47 41 א׳ ב׳ 42 43 א׳ ב׳ שער כניסה ראשי מאיר יוסף בנין מעונות 12 24 1 44 41 41 13 26 45 42 22 27 46 47 43 - קפיטריות, חדר אוכלבניין סוחצבסקי - הפקולטה לניהולבניין הוכשטיין - בניין בראוזבית המדרש מעונות גליקמן, מקווה, מנהלת המעונות מעונות אמארג׳י, מועדון סטודנטים מתחם מעונות - מנהל סטודנטים, חדר כושר, מכינהֿבניין ישראל - הפקולטה להנדסהבניין ויילר מעונות רוטשטיין - פיסיקה שימושיתבניין לעו - מרכז יזמותאמפי פתוח מעונות שרמן א׳ מעונות נשואים מעונות טננבאום חדש מעונות בירן, מכבסה א׳ ב׳ שער כניסה מאיר יוסף בנין מעונות 36 1 26 24 13 12 22 12 24 1 36 44 41 41 13 26 37 45 42 22 27 46 47 43 - קפיטריות, חדר אוכלבניין סוחצבסקי - הפקולטה לניהול, המכינה לאקדמיהבניין הוכשטיין - בניין בראוזבית המדרש - המכון לתורה ומדעבניין בירן מעונות גליקמן, מקווה, מנהלת המעונות מעונות אמארג׳י, מועדון סטודנטים מתחם מעונות - מנהל סטודנטים, חדר כושר, מכינהֿבניין ישראל - הפקולטה להנדסהבניין ויילר בניין מנהלה מעונות רוטשטיין - פיסיקה שימושיתבניין לעו - מרכז יזמותאמפי פתוח מעונות שרמן א׳ מעונות נשואים מעונות טננבאום חדש מעונות בירן, מכבסה 44 45 46 47 41 א׳ ב׳ 42 43 א׳ ב׳ שער כניסה ראשי מאיר יוסף בנין מעונות 36 1 37 27 26 24 13 12 22 24 36 44 26 37 45 27 46 47 - קפיטריות, חדר אוכלסקי מפת קמפוס לב - הפקולטה לניהול, המכינה לאקדמיהבניין הוכשטיין - בניין בראוזש - המכון לתורה ומדע, המחלקב לסיעודבניין בירן ליקמן, מקווה, מנהלת המעונות מארג׳י, מועדון סטודנטים ֿ - מנהל סטודנטים, חדר כושר, מכינה - הפקולטה להנדסהבניין ויילר בניין מנהלה שטיין פיסיקה שימושית - מרכז יזמותאמפי פתוח מעונות שרמן א׳ מעונות נשואים מעונות טננבאום חדש , מכבסה 44 45 46 47 41 א׳ ב׳ 42 43 שער כניסה ראשי מאיר יוסף בנין מעונות מפת קמפוס לב 117

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=