המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

אנחנו כאן בשבילך מדור שכר לימוד ותשלומים 4 משרד ראשי בניין ישראל קומה | 02-6751001 מנהל - מר אורי כהן קמפוס לב מר יהונתן צ'יקו, גב' חיה בן-שם 02-6751255 טלפון: 10:00-12:00 ' ימים א'-המענה טלפוני: heshbonot@jct.ac.il דוא"ל: או דרך אתר לב-נט 13:00-15:00 ' ימים א', ב', ג', ד', הקבלת קהל: 16:30-18:00 ' ימים א', ג קמפוס טל ומח"ר טל-תבונה גב' מהיטבאל משיח, גב' דניאלה כהן 02-6547207 טלפון : 10:00-12:00 ' ימים א'- המענה טלפוני: heshbonot@jct.ac.il דוא"ל : או דרך אתר לב-נט 12:30-14:00 ' ימים א'-דקבלת קהל: 10:00-12:00 ' יום ה קמפוס לוסטיג מר ברוך שרויטמן - מנהל אדמיניסטרטיבי 03-6307106 טלפון: shroitma@jct.ac.il דוא"ל : 13:00-14:00 ,16:00-17:00 ' ימים א'-הקבלת קהל: ניתן לתאם מועדים נוספים בתאום מראש תכנית מבח"ר מבח"ר (נשים) 168 שלוחה 03-5785030 טלפון : womanmaztal@jct.ac.il דוא"ל: מבח"ר (גברים) 150 שלוחה 03-5785030 טלפון : menmaztal@jct.ac.il דוא"ל: מעונות קמפוס לב מנהל המעונות: מר מנחם (מני) טיילו 02-6751125 טלפון: meonot@jct.ac.il ל: ״דוא 13:15-14:15 קבלת קהל: בימים א'-ה' בין השעות משרד מנהל המעונות נמצא במעונות ע"ש טננבאום בקומת הקרקע. קמפוס טל גב' אמונה פרוכטמן, אם הבית של מעונות קמפוס טל 054-5496844 נייד : meonot-tal@jct.ac.il דוא"ל : 22:00 - 20:30 בימים א'-ה' בין השעותקבלת קהל: 11

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=