המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

בקמפוס עבודות סטודנטים רוזי לוי - חשבת שכר סטודנטים 02-6751162 טלפון: student@jct.ac.il ל: ״דוא קבלת קהל בקמפוס לב: 13:00-15:00 :' ב', ד 10:00-12:00 :' א', ה ברוך שרויטמן,קבלת קהל בקמפוס לוסטיג: 17:00-16:00 או 14:00-13:00 ' א'-ד או בתיאום מראש. במרכז האקדמי לב קיים מערך גדול ומבוסס של עבודות סטודנטים אשר מקיף מספר תחומים כגון: שמירה, בדיקת תרגילים, שיעורי עזר, ארגון, הפקת ימים פתוחים וכנסים, אבות בית במעונות, טלמרקטינג, עבודות משרדיות, שמירה של מעבדות, אחראי ספריה ועוד. מאגר העבודות לסטודנטים מופיע באתר: student-work.jct.ac.il תעריפי שכר סטודנט ברוטו ₪ 33.23 נכון לשנת תשפ"ג התעריף הבסיסי הינו לשעה (ללא ותק צבאי). על חלק מהעבודות משולם שכר 5 , תרגול קבוצתי (מעל ₪ 70 גבוה יותר, כגון: שיעורי עזר - דקות). 60 - (לשעה עגולה ₪ 90 סטודנטים) - המרכז האקדמי לב רואה חשיבות רבה בשילוב סטודנטים בעבודות השוטפות, מתוך הבנה שדרך עבודות הסטודנטים ניתנת לסטודנט תחושת שותפות בעשייה וכן סיוע כלכלי מכובד. לבירור ולקבלת מידע על מגוון העבודות ויצירת קשר, ניתן לפנות לרכזת עבודות סטודנטים וכן גם למזכירות המחלקות והחוגים האקדמיים. רישום למאגר עבודות סטודנטים בטרם תחילת העבודה הסטודנטים ירשמו למאגר student-work.jct.ac.il "הסטודנטים העובדים" באמצעות אתר וטופס פרטי בנק. 101 יש לצרף טופס רק לאחר רישום במאגר ומילוי הטפסים הנדרשים לחתימה על חוזה יכול הסטודנט להתחיל לעבוד בתפקיד שהוגדר לו. אופן העברת הדיווח: הסטודנטים ידווחו את שעות עבודתם למעסיקם באתר בחודש לפי 21- , לא יאוחר מ student-work.jct.ac.il הלוח הלועזי, עבור החודש החולף. לאחר אישור המנהל, הדיווח מועבר ישירות לרכזת עבודות סטודנטים לביצוע התשלום. 108

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=