המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

בקמפוס סיוע רפואי - במידה ויש צורך בחובש או מע"ר ניתן ליצור קשר עם: זמן פעילות שם החובש טלפון כונן יום מאיר קומר 052-2519885 אלכס קליין 02-6751107 משה וייס 050-9346099 יגאל אייזנברג 054-4567825 הרב אמנון חדרי 052-3121443 הרב טל אייזנברג 052-4300538 ישי פרידמן 052-6071494 יגאל פזרקר 052-5665620 שלומי בן חמו 052-5665969 כונן לילה מרדכי שנלר 054-9707870 עזרה ראשונה בקמפוס לב ישנם תיקי עזרה ראשונה במקומות הבאים: בכניסה לבניין ויילר במשרד המעונות בחדר הכושר במשרד מנהל סטודנטים (בניין ישראל) במשרד אגף תשתיות (בניין המנהלה) במשרד אחזקה (בניין המנהלה) במעונות לנשואים קמפוס טל 052-4767369 : ניידאחראי בטחון מר אלי שטרית 1700-709-707 מוקד שמירה יציאות חירום: חדר מרצים 6 קומה - 7 בית הדפוס יציאת חירום מחדר "פרת" - 2 קומה 7 בבית הדפוס וממעבדת "מירון" יציאת חירום ליד הקפיטריה- 3 קומה 7 בבית הדפוס יציאת חירום מהמרפסת - 1 קומה 9 בבית הדפוס ומהמדרגות לחניון יציאת חירום מהמדרגות - 3- ו 1 קומות 9 בבית הדפוס לחניון 1121 יציאת חירום מכיתה - 1 קומה 2 לובי 11 בבית הדפוס עזרה ראשונה (ליד הקפיטריה) 3 קומה 7 במזכירות בנייןיעל זדה - 054-7586246 : טלפון 052-4767369 אלי שטרית - תיקי עזרה ראשונה נמצאים ברחבי הקמפוס במקומות הבאים: במשרד אחזקה אצל אלי שטרית- 2 קומה 7 בניין במשרד של מנהלת הלשכה - יעל זדה- 3 קומה 7 בניין במרכז שירות- 6 קומה 7 בניין 1 קומה- 4 לובי 11 בניין במשרד של אורלי אדמן- 2 קומה 2 לובי 11 בניין אצל פולט שוסטר- 3 קומה 1 לובי 11 בניין 26 נג'ארה + 49 בן ציוןבניין המעונות - מול 2 , קומה 7 מכשיר החייאה נמצא בבניין ברח' בית הדפוס הכניסה . 1- קומה 9 תיק עזרה ראשונה בנייןמח"ר טל-תבונה - 107

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=