המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

בקמפוס השימוש במעונות הוא מהיום הראשון ללימודים ועד לסוף מועדי א' של בחינות סמסטר ב' (כולל חופשות חנוכה, פורים ופסח וחופשים בלתי צפויים). המחיר למעונות הינו קבוע ואינו תלוי בשהייה במעונות בפועל. הגשת הבקשה לדיור במעונות חייבת לכלול: הגשת טופס בקשה, תשלום מקדמת מעונות, הגשת טופס הוראת קבע חתום ע"י הבנק וחתימה על תקנון. רק סטודנטית שתגיש את כל המסמכים שצוינו, יובטח לה מקום במעונות על פי סדר העדיפות שיקבע ע"י ההנהלה, ועל בסיס כל הקודמת זוכה. המחיר למעונות הינו עבור המגורים בלבד ואינו כולל ארוחות. המחיר כולל שימוש במים, חשמל ותשלום הארנונה. דירה אשר עלות החשמל לחודש הינה מעל ש"ח לסטודנטית לשנה, תחויב בתשלום העלות 1,200 מעבר לסכום הנ"ל. בחופשת הקיץ מעונות קמפוס טל סגורים לסטודנטיות. מחיר המעונות בחופשת הקיץ, לסטודנטיות שתאושר להן השהייה במעונות באופן מיוחד, ייקבע ע"י צוות המעונות. ביטול או החלפת מעונות סטודנטית המצטרפת למעונות הצטרפות מאוחרת - באמצע השנה (כולל סטודנטית שהייתה ברשימת המתנה) תחויב בתשלום באופן יחסי למספר הימים בשנת הלימודים בהם שהתה מעונות. שכירות המעונות היא עד לסוף השנה האקדמית.עזיבה - סטודנטית שעוזבת את בנייני המעונות תחויב בהתאם לטבלה זו: סיבה ומועד עזיבת המעונות חיוב ביטול הרשמה ע"י אולא אושר לסטודנט מגורים במעונות. 04/08/2023 הסטודנט עד לתאריך המקדמה עבור המגורים במעונות תוחזר עתודאי שנקלט במעונות ולא אושר ע"י צה"ל יחויב בתשלום עד ליום שבו יזדכה על החדר תלמיד שהופסקו לימודיו ע"י המרכז (עקב חוסר הצלחה בלימודים) יחויב בתשלום עד ליום שבו יזדכה על החדר תלמיד שהפסיק את אותלמיד שהפסיק את לימודיו במרכז מגוריו במעונות ו/או ביקש לבטל את כתב ההרשאה למגורים תלמיד שסולק אובמעונות במהלך תקופת ההתקשרות מהמעונות (עקב בעיית משמעת) יחויב בתשלום מלא עד סיום החוזה אלא אם כן יש ברשימת ההמתנה של מנהלת המעונות, סטודנט לאכלוס מידי, ובמקרה זה ישלם חודש וחצי מיום בו יזדכה על חדרו סטודנט שמתחתן (בכפוף להצגת הזמנה) יחויב בתשלום של חודש וחצי נוספים מהיום בו יזדכה על חדרו 104

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=