המרכז האקדמי לב - מידעון תשפ"ד 2023-2024

בקמפוס תפילות בבית המדרש מתקיימים מספר מניינים לתפילת שחרית, מנחה וערבית. לוח הזמנים של התפילות מפורסם באתר לב-נט או בלוח המודעות בכניסה לבית המדרש. תקלה בחדר - נוהל דיווח במידה ונתגלה ליקוי או תקלה בחדר, על הסטודנטים moked.jct.ac.il לדווח על כך במוקד דיווח תקלות בכתובת . ניקיון החדר יש לשמור על ניקיון החדר וסביבתו. על הדיירים לנקות בצורה סבירה את החדר בסוף כל שבוע, דהיינו ביום חמישי ימים 3 או שישי וכן לפני עזיבת החדר לתקופה של מעל (כמפורט בתקנון המעונות). בכל חודש נערכות ביקורות ניקיון שבהן נבדק ניקיון החדר וסידורו. במידה ומנהלת המעונות תחליט שהחדר אינו עומד בתנאי הניקיון יוזמן מנקה על חשבון חברי החדר. בתחילת כל שנה מנהלת המעונות תחלק לסטודנטים בשנה א' בלבד הגרים במעונות, חלוקה ראשונית בלבד של חומרי ניקוי לשירותים ולרצפה, מטאטא, מגב, סחבה וכף אשפה. בהמשך השנה על הדיירים לדאוג למוצרים אלו. הודעות לדיירי המעונות מעת לעת מתפרסמות הודעות מטעם הנהלת המעונות באמצעות הדוא"ל. יש לוודא כי כתובת המייל של הסטודנט במזת"ל הינה עדכנית ומדויקת. חפצים ללא בעלים באזור המעונות הזדכות על החדר כוללת הוצאת כל החפצים מהחדר. חפצים שיישארו דינם הפקר! כמו כן, במהלך כל השנה, חפצים אשר יימצאו באזור המסדרונות ובשטח המעונות (מחוץ לחדרים) דינם הפקר. אירועים ושבתות בכל שבת במשך השנה וכן בימים נוראים ובחגים מתארחים במכון הר"מים ובני משפחותיהם, לפי תורנות. הנהלת המרכז האקדמי לב רואה בעין טובה השתתפות פעילה של הסטודנטים בשבתות וימים טובים, דבר המוסיף לאווירה המיוחדת והמגבשת השוררת בקמפוס. כדי להשתתף בסעודות בשבתות ובימים טובים, יש להירשם מראש דרך הר"מ. יש לעקוב אחר הפרסומים בלוח המודעות בבית המדרש. לפרטים לגבי תשלום על סעודות השבת יש לפנות לאחראי. יש לציין שאירוח הר"מים יתקיים מפעם לפעם בחדריהם של הסטודנטים. מנהלת המעונות תשתדל ליידע את הסטודנטים על האירוח, למעט מקרים בלתי צפויים. חובה על הסטודנט להכניס את הציוד האישי לארונות על פי דרישת מנהלת המעונות. הדלקת נרות הדלקת נרות חנוכה, אפשרית אך ורק בכניסה לבנייני אמרג'י רוטשטיין וטננבאום במקום המיוחד לכך בלבד! אורחים כדי לשמור על סדרי בטיחות ומינהל תקינים, אין להלין אורחים כלשהם ללא אישור מוקדם מאב הבית (למעט מקרים בלתי צפויים, הטעונים דיווח בבוקר שלמחרת). אירוח ללילה אחד שאושר ע"י אב-הבית אינו בתשלום. החל מהלילה השני יידרש אישור נוסף ממנהל המעונות. במקרה שסטודנט רוצה להזמין אורח לשבת וכדו' לסעודות 101

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=