מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

הערות חשובות סטודנט המבקש להתקבל לשנה ב' בחוג, על סמך הישגיו באו"פ, כמפורט במסמך זה, חייב להתחיל את שנים מיום תחילת לימוד הקורס 5- הלימודים לא יאוחר מ הרלוונטי הראשון באו"פ, ולא יאוחר משנה אחת מאז סיים באו"פ את הקורס הרלוונטי האחרון. קורס רלוונטי הוא כל קורס המופיע בטבלת ההקבלות שתפורט בהמשך. סטודנט שיתקבל לשנה ב' במסגרת אפיק המעבר, יהיה חייב להשלים את קורסי החובה שמהם אינו פטור, במהלך השנה הראשונה ללימודיו במחלקה (סוף שנה ב'). תהליך ההרשמה סטודנט הלומד באו"פ מתוך כוונה לעבור דרך אפיק המעבר לשנה ב' בחוג הרלוונטי, יידרש להירשם למרכז האקדמי לב במועד ההרשמה הרגיל לשנת הלימודים בה הוא מבקש להגיע לחוג. במהלך הרישום באתר, בלשונית "על תיכוני" יש לבחור באופציה "אפיק מעבר" וכן, לצרף גיליון ציונים חלקי מן האו"פ, המעיד שהתחיל ללמוד בה את לימודי האפיק, כנדרש. לפני תחילת הלימודים (סמסטר אלול), יהיה על הסטודנט להעביר למרכז האקדמי לב את גיליון הציונים המעודכן והמלא מן האו"פ. פטורים סטודנט שיגיע לשנה ב' דרך אפיק המעבר, יקבל פטורים מכל מקצועות הלימוד המקבילים לקורסים שלמד באו"פ, לפי לוח ההקבלות. הפטורים האלה יקצרו את משך הלימודים בחוג עד להשלמת התואר. פטורים על סמך קורסים של האו"פ שאינם מופיעים בלוח ההקבלות, יינתנו לפי שיקול דעת החוג ולפי כללי המרכז האקדמי לב. לימודי אנגלית מומלץ לתלמידים המתכננים ללמוד באפיק המעבר להשלים את דרישות האנגלית עוד באו"פ, או להיבחן בבחינת אמי"רם ולהשיג בה ציון ברמת פטור, לפי כללי סיווג רמה באנגלית של המרכז האקדמי לב. )A (רמה אנגלית לתלמידי מדעים: מתקדמים ב'מסיימי הקורס )‏ של האו"פ יהיו פטורים מלימוד אנגלית במרכז 31001‎ (‏ האקדמי לב. תוכנית אפיק מעבר קמפוס טל קמפוס לב קמפוס תבונה קמפוס לוסטיג ר״מבח בנים 93

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=