מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

לימודים אקדמיים לתלמידי תיכון מצטיינים קמפוס טל קמפוס לב לימודים אקדמיים לתלמידי תיכון מצטיינים לתלמידי תיכון מצטיינים קיימת אפשרות ללמוד מספר קורסים אקדמיים במעמד מיוחד, במקביל ללימודים בבית הספר התיכון. לאחר קבלת תעודת הבגרות יוכל התלמיד להמשיך כסטודנט מן המניין, לאחר שיעמוד בדרישות הקבלה הרגילות. הלימודים בקורסים אלה יקנו לתלמידים נקודות זכות ויקלו על עומס הלימודים בשנה א'. אופן הרישום תלמידים המעוניינים להירשם לקורסים במעמד מיוחד .1 יפנו למדור מידע ורישום תלמידים. על התלמיד המצטיין להצטייד ב: מכתב המלצה ממנהל בית ספר התיכון בו הוא לומד צילום תעודת מחצית אחרונה של התיכון בו הוא לומד אישור מס' יח"ל בכל מקצועות הבגרות ציוני מבחני בגרות בהם נבחן המשך הלימודים של התלמיד תאושר בהתאם להישגיו ומעלה) וכן המשך מעמד 80 בלימודים האקדמיים (ממוצע הצטיינות בלימודים התיכוניים תלמיד כיתה ט' שלומד בתכנית ייחודית בחוג למדעי .2 המחשב במסגרת שיתוף פעולה של בית ספר התיכון שבו הוא לומד עם המרכז האקדמי לב, אשר מעוניין לעבור לחוג אקדמי אחר, חייב להגיש בקשה למעבר חוג לפי הכללים המוגדרים בתקנון הלימודים של המרכז האקדמי לב. על התלמיד למלא טופס רלוונטי באתר לב-נט ולהחתים את ראש החוג המבוקש ולהגישו למשרד רישום וקבלת סטודנטים. את הטופס ניתן למצוא באתר לב-נט. .ניתן לבצע את המעבר רק בסוף שנה אקדמית ראש החוג הרלבנטי יחליט כמה ואלו קורסים התלמיד יוכל ללמוד כל סמסטר. המשך הלימודים בכל שנה יהיה תלוי בהצלחת התלמיד בשנה הקודמת. יידרש ממוצע גבוה וכן המשך מעמד הצטיינות בתיכון. במידה והתלמיד יבחר להמשיך בלימודים האקדמיים לאחר סיום לימודי התיכון הוא יצטרך לעמוד בתנאי הקבלה הרגילים של המרכז האקדמי לב ויתקבל כסטודנט מן המניין. 02-6751203 בקמפוס לב בטלפון: 02-6547208 בקמפוס טל בטלפון: 90

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=