מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

העתודה החרדית 23- (גילאי 22 עד 18 התכנית מיועדת לתלמידי ישיבות מגיל יוכלו להשתלב בתכנית רק באישור מיוחד משלטונות 25 צה"ל) שמסיבות שונות אינם יכולים להמשיך במסגרת הישיבה ושהחליטו לרכוש השכלה אקדמית. תכנית זו גובשה לאור פניות רבות לסייע לתלמידי ישיבות המעוניינים להישאר קשורים לעולם התורה ויחד עם זאת לרכוש מקצוע. (מותנה שלב א': לימודים במכינה קדם אקדמית, במשך כשנה. באישור מדור עתודות בצה"ל). מימון הלימודים במכינה הקד"א נעשה ע"י משרד החינוך בהתאם לקריטריונים. ציוני הגמר במבחני המכינה יזכו את התלמיד בתעודת מכינה ובאפשרות להתקבל ללימודים מן המניין במרכז האקדמי לב, בתנאי שהוא עומד בכל תנאי הקבלה כולל ציון נדרש במבחן פסיכומטרי או מבחן תיל. שלב ב': לימודים אקדמיים לתואר ראשון בהנדסה או במדעי לפי חוג הלימוד, כולל לימודי המחשב, כשלוש או ארבע שנים קודש בבית המדרש. הצבא מעניק סיוע במימון שכר הלימוד לכל שנת לימודים אקדמית וכן מעניק לזכאים ₪ 10,500- כ מלגות > "מתגייסים"מלגות נוספות. פרטים נוספים באתר למסלול עתודה. , בד"כ במקצוע אותו רכש העתודאי שנים שרות צבאי 3 שלב ג': של שרות קבע בצה"ל. שנים נוספות 3 והרישום לעתודה החרדית נעשה במשרדי המכינה הקדם אקדמית. תנאי קבלה לעתודה חרדית מעמד של "תורתו אומנותו" ראיון קבלה - על מנת לבחון את התאמת המועמד למרכז האקדמי לב עמידה בתנאי הסף למכינה לאקדמיה ו/או לתואר האקדמי המבוקש תלמידים שלא יעברו בהצלחה את המכינה ולא יתקבלו ללימודים בקמפוס לב, ישתלבו בשירות הצבאי במסגרת הנח"ל החרדי או יאושרו ע"י הצבא להשתלב במסלול אקדמיזציה לחרדים. אקדמיזציה לחרדים ) שמעמדו הינו "תורתו 18-22 מועמד מהציבור החרדי (גילאי אומנותו", יוכל באישור צה"ל, להשתלב במשך כשנה במסלול לימודי מכינה קדם אקדמית. , התלמיד ירשם ללימודי תואר ראשון בסיום לימודי המכינה במרכז האקדמי לב ובמידה והוא עומד בתנאי הקבלה הנדרשים יתקבל לחוג האקדמי שבו הוא מעוניין וישתלב בלימודים אקדמיים ובלימודי קודש בבית המדרש. (מכינה ולימודי תואר ראשון) הינו משך המסלול הלימודי שנים בהתאם לחוג. בסיום הלימודים האקדמיים 5- ל 4 בין המועמד מתגייס לצה"ל לשלוש שנים של שירות צבאי. נעשה ע"י משרד החינוך מימון הלימודים במכינה הקד"א בהתאם לקריטריונים. הבקשה מוגשת בסיוע צוות המכינה הקד"א. נעשה במימון עצמי מימון הלימודים האקדמיים לתואר ראשון של התלמיד ובסיוע קרנות שונות שמסייעות לציבור החרדי להשתלב בלימודים אקדמיים. פרטים נוספים במשרדי המכינה הקדם אקדמית. עתודה חרדית ואקדמיזציה קמפוס טל קמפוס לב 88

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=