מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

עתודה אקדמית קמפוס טל קמפוס לב בחינה פסיכומטרית על המועמדים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית של המרכז הארצי לבחינות והערכה לא יאוחר ממועד אפריל. ציון פסיכומטרי הדרוש לעתודה אקדמית במרכז האקדמי לב ומעלה לכל חוגי הלימוד. 620 –הינו קבלת התשובה השלב הסופי והקביעה הסופית של הקבלה לעתודה מורכב מציוני מבחן אישיותי אליו מוזמן המועמד, בחינות הבגרות ונתונים אישיים של המועמד. צה"ל מדרג את המועמדים מהגבוה לנמוך ומשבץ אותם למקצועות אקדמאיים לפי המכסות שנקבעו על-ידן. רק תלמידים שהתקבלו למוסד להשכלה גבוהה יאושרו ע"י הצבא וישובצו במקצועות וזאת לאחר קבלת תעודת הבגרות. אישור סופי יישלח ע"י צה"ל עם קליטת ציוני הבגרות הסופיים, בד"כ בחודש ספטמבר. מועמד שיידחה על-ידי צה"ל, יפסיק את לימודיו ויקבל החזר של מקדמת שכר (סטודנט שיודע על עיכוב כלשהו בזכאות הלימוד ששילם. לתעודת בגרות, יפנה מיד למנהל ביה"ס התיכון שלו לטיפול מועמד שיחליט על ביטול הרשמה מכל סיבה דחוף בנושא). שהיא לא יהיה זכאי להחזר כספי מכל סוג. למידע נוסף ניתן לפנות למדור עתודה אקדמית: 03-7372383 , 03-7387058 : טלפון | * 3529 חיוג מקוצר: atudaAcademit@gmail.com מייל: העתודה האקדמית של צה"לבפייסבוק: פרויקט "עתידים" לעתודה בוגרי תיכון מצטיינים מיישובי פיתוח וערי הפריפריה שהתקבלו לעתודה האקדמית בצה"ל ואשר עומדים בקריטריונים שונים, יכולים להגיש מועמדות לפרויקט . עתודאי שיאושר להשתלב בפרויקט יזכה למלגת "עתידים" קיום, חונך אישי, מחשב אישי ופעילויות העשרה וגיבוש. מתן מלגת קיום מותנית במצב סוציו-אקונומי. במסגרת התכנית יידרש העתודאי להשתתף בפרויקט החל מהשנה השנייה ללימודים ועד לסיום "מעורבות קהילה" לימודי התואר. www.atidim.org. פרטים נוספים באתר "עתידים" בכתובת: תהליך המיון נובמבר-מרץ הרשמה למסלול העתודה באתר מתגייסים ובמרכז האקדמי לב מרץ מועד אחרון לגשת למבחן פסיכומטרי אפריל-אוגוסט מעבר יום מיון אישיותי וימי מיון ייעודיים לתוכניות מיוחדות אוגוסט-אוקטובר מתן תשובות סופיות-לאחר קבלת ציוני בגרות . תחילת לימודים 87

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=