מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

החוג לחשבונאות ומערכות מידע שנים) 3.5 התמחות (סטאז' אחרי עם סיום לימודי התואר רשאים הבוגרים להתחיל בתקופת ההתמחות (סטאז') בראיית-חשבון. מדור השמה והנהלת החוג מדריכים את הסטודנטים במציאת התמחות ומציעים מגוון משרות בתחום. לידיעתך! המתכונת של שנת השלמה שהייתה נהוגה בעבר מבוטלת עבור הסטודנטים שיתחילו ללמוד מתשפ"א ואילך. שנת ההשלמה האחרונה שתתקיים במרכז האקדמי לב תהיה בתשפ"ג, עבור מחזורי הלימוד הקודמים. היחידה ללימודי קדם והכנה כל סטודנט חייב לפני תחילת הלימודים, ללמוד ולקבל ציון עובר בקורס קדם מתמטיקה קד"א למנע"ס או קורס בהתאם לקמפוס אליו התקבל."מבוא לאשנב" יח"ל או 5- ומעלה ב 85 סטודנט רו"ח או סטודנט עם ציון יח"ל בגרות במתמטיקה פטור 4- ומעלה ב 95 עם ציון ."מבוא לאשנב"מהקורס כל סטודנט חדש חייב ללמוד ולקבל ציון עובר בקורס "אשנב למתמטיקה"קדם כל סטודנט חדש חייב לפני תחילת הלימודים האקדמיים "יסודות המערכת ללמוד ולקבל ציון עובר בקורס קדם . רו"ח או מי שעבר בחינת מועצת רו"ח החשבונאית" במבוא לחשבונאות, או יועץ מס, זכאי לפטור מהקורס. הפטור ניתן ע"ס הגשת מסמכים רלוונטיים. ניתן ליצור קשר עם מזכירות החוג: accounting@jct.ac.il דוא"ל: 02-6751283 טלפון: *הערה חשובה: קורסי יסוד באנגלית והבחינות בקורסים השונים של כל התוכניות המתקיימות בפקולטה לניהול, מתקיימים בכל ימות השבוע ולא רק בימי הלימוד הקבועים של החוג. קמפוס טל תואר ראשון קמפוס לב קמפוס תבונה קמפוס לוסטיג תכנית לתואר ראשון (C.P.A( לבעלי רישיון רו"ח רו"ח המעוניין ללמוד לתואר אקדמי חייב לעמוד בתנאי הקבלה הבאים: תעודת הסמכה וגיליון ציונים ממועצת רואי החשבון סיווג רמה באנגלית ראיון אישי רו"ח שיתקבל ללימודים, יוכל לקבל זיכוי מלימודים נ"ז בלימודי התואר הראשון על 52 אקדמיים עד סמך לימודי ראיית החשבון הקודמים. הזיכוי יינתן בהתאם למסמכים שיוגשו למזכירות החוג. תכנית לימודים ייחודית לבעלי תואר אקדמי החוג מציע מסלול לימודים ייחודי לבעלי תואר ,B.Ed. B.A. B.Sc. אקדמי כלשהו שאינו חשבונאות, כגון: נ"ז בגין 25 וכיוצ"ב. סטודנטים אלה יקבלו זיכוי של 130 התואר האקדמי שלהם, ולאחר השלמה של עוד נ"ז הם יהיו זכאים לקבלת תואר אקדמי מטעם החוג. תוכנית ייחודית תוכנית ייחודית 76

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=