מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

החוג לחשבונאות ומערכות מידע דיני מיסים א' סוגיות בכלכלה דיני תאגידים א' יסודות המימון ב' סטטיסטיקה למנע"ס יסודות הביקורת א' בעיות מדידה בחשבונאות ב' מיסים ב' ניתוח מערכות מידע כלי ניתוח ותחקור נתונים שנה ג' ניתוח דו"חות והערכת שווי חברות טכנולוגית מערכות מידע ניהוליות יסודות הביקורת ב' דיני מיסים ג' ביקורת מתקדמת א' יישומי תוכנה מתקדמים צירופי עסקים ודוחות מאוחדים ׳ דיני מיסים ד סמינריון במערכות מידע אנגלית עסקית לחשבונאים השקעה בכלולות )BI( בינה עסקית לחשבונאים סוגיות בחשבונאות סמינריון בחשבונאות מוסר ואתיקה בעסקים שנה ד' סמסטר א' סוגיות בפיננסית פיננסית מתקדמת מכשירים פיננסיים סוגיות נבחרות במיסים ביקורת מתקדמת ב' ביקורת מערכות מידע ממוחשבות מבנה החוג הלימודים לתואר ראשון מתנהלים במסלול מורחב: חשבונאות ומערכות מידע ומתנהלים במסגרת מובנית של כיתה אורגנית ויקנו את כל הפטורים הנדרשים מבחינת שנים 3.5 ונמשכים נקודות 155 מועצת רו"ח (פירוט בהמשך). על הסטודנט לצבור מנתח מערכות מידע זכות לתואר, אשר מזכות אותו גם בתעודת (מתמחה). פטורים מבחינות מועצת רואי-חשבון על פי החלטת מועצת רואי-חשבון וכמקובל במוסדות להשכלה פטורים מבחינות מועצת רואי- 12 גבוהה, יוענקו לבוגרי החוג חשבון. הבוגרים יהיו רשאים לגשת לשתי הבחינות האחרונות "ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות"שבמושב סופיות ב': ."חשבונאות פיננסית מתקדמת"ו קמפוס טל תואר ראשון קמפוס לב קמפוס תבונה קמפוס לוסטיג 75

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=