מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

להלן תחומי עיסוקה הספציפיים של המומחית בגריאטריה בהתאם לסמכויות שנקבעו בתקנות על ידי משרד הבריאות: ניהול עצמאי של טיפול רפואי במצבים שגרתיים, ובכלל זה זיהוי חריגים ומצבי החירום, מתן טיפול ראשוני והפניה לגורם רפואי, בהתאם לפעולות המוכרות/המאושרות למומחית בסיעוד בגריאטריה. ביצוע אומדן ואבחון מטופלים בהתאם לתחום הטיפול, לרבות הפניה לבדיקות עזר ובדיקות הדמיה, בהתאם להגדרת פעולות הסיעוד הרלוונטיות לתחום הטיפול. קביעת תכנית טיפול עבור המטופל, בהתאם לתוצאות האבחון, ובכלל זה, ניהול טיפול תרופתי וביצוע טיפולים ייחודיים, כחלק מתכנית הטיפול שנקבעה. הפנית המטופל להמשך טיפול על ידי גורם רפואי, והפנייתו לגורמים מקצועיים, בהתאם לאומדן שביצעה ולתכנית הטיפול. הפניית המטופל לייעוץ מקצועי כחלק מתכנית הטיפול. מתן ייעוץ לצוותים ולמטופלים בתחומים שבטיפולו/ה. התעדכנות שוטפת בנושאים שבתחום טיפולו/ה. עיסוק בהוראה בתחום, בהתאם לצורך ובתיאום עם הממונים. ביצוע סקרים ומחקרים בנושאים שבתחום טיפולו/ה. עיסוק במניעת תחלואה ובקידום בריאות בתחום טיפולו/ה. מילוי תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, בהתאם להוראות הממונה. הסטודנטיות בתכנית ירכשו מיומנויות מחקר וחשיבה קריטית שישדרגו את יכולתן לקבל החלטות קליניות וניהוליות מורכבות. במסגרת הלימודים נדרשת הסטודנטית להשתלב בהתנסות שעות במתארי גריאטריה שונים. 400 קלינית בהיקף מסלול הכשרה למומחיות קלינית בטיפול תומך W.H.O טיפול תומך, מוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כגישה טיפולית כוללנית שמטרתה לשפר את איכות החיים של החולים המתמודדים עם מחלה מסכנת חיים ושל בני משפחתם, על ידי מניעה והקלה של תסמינים גופניים, נפשיים ורוחניים. האחות המומחית שמה דגש רב על רווחת המטופלים, הדרכתם, חינוך וקידום טיפול איכותי. היא מהווה חלק מצוות יועץ המעניק יעוץ בתחום הטיפול התומך לצוותים רפואיים, מטופלים, משפחות, צוות סיעודי, עובדים סוציאליים ועובדי שיקום ובתפקידה נמצאת בשיתוף פעולה עם רופאים וצוותים מולטי-דיספלינרים. האחות המומחית בתחום הטיפול התומך ממקדת את הכשרתה בטיפול בפרט ומשפחתו כאשר עיקר המיקוד הינו בטיפול בכאב, איזון סימפטומים, טיפול פיזי, תמיכה פסיכוסוציאלית וטיפול בחולה הנוטה למות. עבודתה הישירה מכוונת להמשכיות הטיפול החל מאשפוז וכלה בשחרור המטופל לביתו. תשומת לב מיוחדת ממוקדת בניהול הטיפול, קבלת החלטות, סביבה בטוחה והדרכת המטופל, בני משפחה וצוותים רפואיים לניהול הטיפול המורכב במחלות כרוניות חשוכות מרפא ומחלות המאיימות על החיים. *כמקובל באישור תכנית לימודים חדשה במוסדות האקדמיים, הענקת התואר מותנית באישור סופי של המל"ג. תואר שני בסיעוד והכשרה למומחיות M.S.N. + NP* תואר שני קמפוס טל 65

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=