מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

NP - Nurse מוסמך Practitioner + M.S.N. ד"ר ענת רומםראש החוג: מקצוע הסיעוד נמצא בתנופה גדולה ובתהליך הרחבה מתמיד של סמכויות הן בעולם והן בישראל. האצלת הסמכויות מתרחשת בהתאם לרכישת הידע והמיומנויות הנדרשות לביצוען, וככל שהסמכויות מורכבות יותר, כך ההכשרה חייבת להיות ברמה הגבוהה ביותר. תואר שני בסיעוד - דיסציפלינה אקדמית אך גם מקצוע בפועל- מטרתו להעצים את האחים והאחיות בוגרי תואר ראשון, להענקת טיפול ברמה גבוהה יותר ובהיקף גדול יותר. הצד הקליני/ניהולי התכנית כוללת קורסים המחברים בין על בסיס העיקרון של עשייה הצד המחקרי ובין של המקצוע זו המגמה (evidence based practice) מושתתת עובדות העולמית כיום בכל מקצועות הבריאות. התכנית הינה ייחודית ותכניה עונים על הדרישות של מנהל הסיעוד במשרד הבריאות ומזכים את הסטודנט להגיש בקשה להיבחן במבחן משרד הבריאות. כפיפות הכשירויות הינה בהתאם להחלטת מנהל הסיעוד במשרד הבריאות. האחות המומחית בתחום הטיפול התומך הינה אחות מוסמכת בעלת תואר שני ושקיבלה ציון עובר בבחינה הרלבנטית של משרד הבריאות. תכנית הליבה תכלול הקניית ידע ומיומנויות במישורים הבאים: שימוש במחקר מסוגים שונים ככלי לשיפור העשייה שימוש בתורת המידע ככלי לקבלת החלטות קליניות אופטימליות באסטרטגיות וחיפוש במאגרים. פיתוח כישורי מנהיגות ככלי לשיפור איכות הטיפול ולהובלת שינויים ככל הנצרך לשם מטרה זו. תכנון טיפול כוללני ודינאמי לכל צרכי הבריאות, עם המטופל במרכז ובני משפחתו כחלק מרשת הטיפול. שיכוך כאב על גווניו על בסיס אומדן ושימוש במנעד השיטות העדכניות הקיימות ושימור איכות החיים. אחות מומחית קלינית )NP-Nurse Practitioner( מסלול הכשרה למומחיות בגריאטריה מכשירה את האחות ומקנה לה ידע ומיומנות, המאפשרים . בידיה התערבות בכל ההיבטים הקשורים לטיפול ישיר בזקן יכולות הכוללות אבחון, טיפול ויעוץ והיא עובדת כחלק מצוות רב מקצועי במסגרות בריאותיות שמעניקים טיפול לזקן. בנוסף לטיפול הישיר, היא מייעצת למטופליה ובני משפחותיהם, מתמקדת במניעת תחלואה נוספת, ונותנת טיפול להפחתת סיבוכים. אחות מומחית גם מהווה משאב לאנשי מקצועות הבריאות מדיסציפלינות שונות. תואר שני קמפוס טל תואר שני בסיעוד והכשרה למומחיות M.S.N. + NP* 64

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=