מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

התכנית ללימודי רוקחות משך הלימודים שנתיים ראשונות במרכז האקדמי לב.פעימה ראשונה - שנה וחצי נוספות באוניברסיטה העברית בבית הספר לרוקחות.פעימה שנייה - עם סיום שלוש וחצי השנים, הסטודנטים עוברים הכשרה מעשית (סטאז') בת שישה חודשים. היחידה ללימודי קדם והכנה "מתמטיקה כל סטודנט חייב, לפני תחילת הלימודים האקדמיים, ללמוד ולקבל ציון עובר בקורס קדם יח"ל בגרות במתמטיקה יוכל לקבל פטור מהקורס. 5- ומעלה ב 95 . סטודנט עם ציוןלהנדסה וטכנולוגיה" פרטים במשרדי מידע ורישום. יח"ל בגרות בכימיה חייב לפני תחילת 3- ומעלה ב 80 יח"ל או ציון 5- ומעלה ב 60 סטודנט אשר אין לו ציון ."הכנה בכימיה"הלימודים האקדמיים ללמוד ולקבל ציון עובר בקורס קדם יח"ל בגרות בפיזיקה חייב ללמוד בסמסטר אלול שבסוף שנה א' 5- ומעלה ב 60 סטודנט אשר אין לו ציון ."פיזיקה שלב א'"לקראת שנה ב' קורס קדם תואר ראשון קמפוס טל פירוט נוסף על תהליך הרישום ותנאי הקבלה לפעימה 107-117 בעמודים הראשונה במרכז האקדמי לב 62

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=