מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

היחידה ללימודי קדם והכנה כל סטודנט חדש חייב ללמוד ולעבור בהצלחה את הקורס קדם "מתמטיקה לסיעוד". הקורס מתקיים לפני תחילת הלימודים. יח"ל בגרות 4- ומעלה ב 75 סטודנט אשר אין לו ציון 4 במתמטיקה, חייב בקורס השלמה במתמטיקה יח"ל לסיעוד. הקורס מתקיים לפני תחילת הלימודים האקדמיים. (בהתאם לתכנית הלימודים בכל קמפוס) ומעלה בבגרות בכימיה 60 כל סטודנט אשר אין לו ציון , הקורס ״קדם בכימיה״ יח"ל לפחות, חייב בקורס 3- ב מתקיים לפני תחילת הלימודים האקדמים. בסמסטר אלול, בקמפוס טל ובמבח"ר, נוסף לקורסי קדם מתקיימים גם קורסים אקדמיים בסיעוד: "כימיה כללית" ו"ביולוגיה של התא". יתכן וקורסי הקדם יתקיימו לפני תחילת סמסטר אלול י (בכל הקמפוסים למעט קמפוס לב). למרכז האקדמי לב שמורה הזכות לשבץ את הנרשמת * לכיתת לימוד בסיעוד באחד מהקמפוסים לבנות בו מתקיימת התכנית. לא ניתן להחליף קמפוס במהלך לימודי התואר. הלימודים המעשיים מתקיימים במרכזי רפואה מובילים * בירושלים וברחבי הארץ. הלימודים מלווים בקורסים בהלכה, באתיקה וברפואה, * בהתאם לתחומים הקליניים. ימים) 4 במבח"ר הלימודים יתקיימו בימים מרוכזים ( * עד שעות אחה"צ וכן בסמסטר קיץ, על פי הצורך. החוג לסיעוד בסיעוד B.S.N. תנאי קבלה לתואר ומעלה מחושב לפי הנתונים הבאים: 79 ציון התאמה זכאות לתעודת בגרות הכוללת: ומעלה 75 יח"ל בציון 4 מתמטיקה - ומעלה 65 יח"ל בציון 5 או 4- נדרש קורס השלמה ל 80 יח"ל בציון 3 יח"ל שיתקיים בתחילת הלימודים ומעלה 65 יח"ל בציון מינימום 4 אנגלית - יח"ל לפחות 3 תנ"ך - ומעלה 540 ציון מבחן פסיכומטרי סיווג רמה באנגלית ראיון אישי חיסון כנגד נגיף הקורונה 79-80 מועמדים בעלי ציון התאמה שבין יוכלו להתקבל בסטטוס על תנאי. קמפוס טל תואר ראשון קמפוס לב ר״מבח בנות שערי צדק 107-117 בעמודיםתנאי קבלה ותהליך רישום 59

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=