מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

החוג לסיעוד לימודים קליניים עיוניים ומעשיים סיעוד ברפואה דחופה סיעוד גריאטריה סוגיות בהלכה ואתיקה רפואית במצבי בריאות וחולי על רצף חיי הפרט ובחברה מבוא למצבי חולי אומדן פיזיקלי סיעוד המבוגר (היבט פנימי וכירורגי) סיעוד הילד והמתבגר סיעוד בבריאות האישה סיעוד בבריאות הנפש סיעוד בקהילה התנסויות קליניות (בתוכניות לנשים החל משנה ב') הילד והמתבגר סיעוד המתבגר בריאות האישה בריאות הנפש סיעוד בקהילה התנסות קלינית מתקדמת מבנה החוג שנים 4 : משך הלימודים נ"ז 160 על הסטודנט לצבור אנגלית מועמד שעומד בכל תנאי הקבלה הנ"ל אך בעל סיווג רמה טרום בסיסי א' או ב' יידרש לשפר את רמתו באנגלית לרמה על כל "בסיסי" ומעלה לפני תחילת הלימודים האקדמיים. הסטודנטים בחוג לסיעוד להגיע לרמת פטור באנגלית עד לסוף סמסטר ב' שנה ב' (למעט תוכניות שמתחילות באמצע שנה). קורסי האנגלית מתקיימים בכל ימות השבוע ולא רק בימי הלימודים של החוג. בחינת רישום ממשלתית הסמכה לסיעוד תכנית הלימודים עומדת בכל הדרישות לקבלת תעודת אח/ אחות מוסמך/ מוסמכת של מנהל הסיעוד במשרד הבריאות מתוך בסיס עיוני ומעשי נרחב במדעי הסיעוד, במדעי הבריאות ובמדעי ההתנהגות. קורסי החובה נלמדים בהיקף הדרוש על פי תכנית הליבה של מנהל הסיעוד. בסיום הלימודים, הסטודנט/ית רשא/ית לגשת לבחינת הרישום הממשלתית. ציון עובר בבחינה מהווה תנאי לקבלת תעודת אח/אחות מוסמך/מוסמכת. המרכז האקדמי לב אינו אחראי בשום צורה שהיא על אופן הבחינות הסופיות במנהל הסיעוד. באחריות הסטודנט לבדוק מול מנהל הסיעוד את כל הנהלים והפרטים של בחינת הרישוי הממשלתית. ניתן ליצור קשר עם מזכירות החוג: 02-6751156 קמפוס לב: | 02-6547263 קמפוס טל: 270 שלוחה 03-5785030 מבח"ר: | 02-6666693 שערי צדק: nursing@jct.ac.il דוא"ל: קמפוס טל תואר ראשון קמפוס לב ר״מבח בנות שערי צדק 58

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=