מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

החוג לביואינפורמטיקה קמפוס טל תואר ראשון קמפוס לב ביואינפורמטיקה ביו-סטטיסטיקה א' ביו-סטטיסטיקה ב' - מודלים סטטסיסטיים בביואינפורמטיקה מבוא לביואינפורמטיקה ביואינפורמטיקה מבנית אנליזה של נתוני רצף כתיבה מדעית ביולוגיה מולקולרית ב' - שיטות ריצוף מתקדמות מידול מולקולרי ופיתוח תרופה מיני פרויקט בביואינפורמטיקה מדעי החיים מיקרוביולוגיה פיסיולוגיה של מערכות בגוף האדם כמו-כן יש אפשרות לבצע פרויקט גמר בביואינפורמטיקה כבחירה. בד"כ הפרויקט מתבצע בשיתוף עם חוקרים במרכזים אקדמיים ותעשייתיים. מבנה החוג שנים 3 משך הלימודים: ז חובה.״ נ 111 מתוכם 130 התכנית כוללת היחידה ללימודי קדם והכנה כל סטודנט חדש חייב, לפני תחילת הלימודים האקדמיים, ללמוד ולקבל ציון עובר בקורס קדם ."מתמטיקה להנדסה וטכנולוגיה" יח"ל בגרות במתמטיקה 5- ומעלה ב 95 סטודנט עם ציון יוכל לקבל פטור מהקורס. פרטים במשרדי מידע ורישום. 80 יח"ל או ציון 5- ומעלה ב 60 סטודנט אשר אין לו ציון יח"ל בבגרות בכימיה חייב לפני תחילת 3- ומעלה ב הלימודים האקדמיים ללמוד ולקבל ציון עובר בקורס ."הכנה בכימיה"קדם יח"ל בגרות 3- ומעלה ב 60 סטודנט אשר אין לו ציון במחשבים חייב לפני תחילת הלימודים האקדמיים ."מבוא למחשבים"ללמוד ולקבל ציון עובר בקורס קדם יח"ל בגרות 5- ומעלה ב 60 סטודנט אשר אין לו ציון בפיזיקה חייב ללמוד בסמסטר אלול שבסוף שנה א' ."פיזיקה שלב א'"לקראת שנה ב' קורס קדם תנאי קבלה .B.Sc תנאי קבלה לתואר ומעלה מחושב לפי הנתונים הבאים: 79 ציון התאמה זכאות לתעודת בגרות הכוללת: ומעלה 70 יח"ל בציון 5 מתמטיקה - ומעלה 80 יח"ל בציון 4 או יח"ל (מומלץ מאוד) 5 פיזיקה - ומעלה 65 יח"ל בציון 5 אנגלית - ומעלה 70 יח"ל בציון 4 או יח"ל לפחות 3 תנ"ך - ומעלה 600 מבחן פסיכומטרי או תיל סיווג רמה באנגלית ראיון אישי 79-80 מועמדים בעלי ציון התאמה שבין .יוכלו להתקבל בסטטוס על תנאי 107-117 בעמודיםתנאי קבלה ותהליך רישום 54

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=