מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

מסלול הצטיינות סטודנט מצטיין בלימודי התואר הראשון במרכז האקדמי לב, בחוג לפיזיקה יישומית/הנדסת אלקטרו-אופטיקה או מהנ"ז 80% בחוג להנדסת חשמל ואלקטרוניקה אשר צבר ומעלה 85 הדרושות לתואר הראשון ושממוצע ציוניו הינו יוכל להתקבל לתואר השני בפיזיקה יישומית/הנדסת אלקטרו-אופטיקה ולצבור קורסים לקראת התואר השני ,באישור ראש החוג .הסטודנט יגיש את זכאותו לתואר הראשון, לא יאוחר מתום השנה הראשונה ללימודי התואר השני. הסטודנט מחויב קודם ללימודי התואר הראשון. לימודי השלמה שהתואר הראשון שלהם אינו כולל B.Sc. מועמדים בעלי את כל הקורסים שנלמדו באותו תחום בפקולטה להנדסה, במרכז האקדמי לב, יתקבלו בסטטוס "על תנאי". הם יידרשו להשלים את ידיעותיהם בקורסי השלמה תוך כדי לימודי התואר השני, לאחר קבלת אישור מתאים. סיום ועמידה בהצלחה בלימודי ההשלמה הינם תנאים הכרחיים לסיום לימודי התואר השני. קורסים שייקבעו כתכנית השלמה לסטודנט לא יזכו בנקודות זכות, והתשלום עבורם יתווסף לשכר הלימוד של לימודי התואר השני. הקורסים הנלמדים בתכנית: קורסי יסוד הנלמדים בכל ההתמחויות: קורס חובה: אלקטרו-אופטיקה ואופטיקה לא ליניארית קורסים) 3 (יש לבחור קורסי בחירה: עיבוד נתונים סטטיסטי מתקדם תהליכים סטוכסטיים )AI( בינה מלאכותית )Machine Learning( למידה חישובית )Deep Learning ( למידה עמוקה פונקציות מרוכבות/ שיטות מתמטיות בפיסיקה תואר שני בפיזיקה יישומית/ הנדסת אלקטרואופטיקה תואר שני קמפוס לב תנאי קבלה תואר ראשון ממוסד מוכר ע"י המועצה ומעלה. 85 להשכלה גבוהה עם ממוצע 85- ל 80 נתוני מועמד עם ממוצע בין וניסיון של שנתיים ומעלה 75 או ממוצע בתעשייה יועברו לדיון בוועדת קבלה. רמת פטור אוניברסיטאי באנגלית. 45

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=