מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

תנאי קבלה - סיווג רמה באנגלית לפי החלטת המל"ג, על כל סטודנטית החייבת בלימודי אנגלית להגיע לרמת פטור אוניברסיטאי באנגלית עד סוף השנה השנייה ללימודים האקדמיים (בחוג לסיעוד עד סוף סמ' ב' של שנה ב'). הסיווג לרמת הלימוד באנגלית נעשה בעת קבלת הסטודנטית ללימודים במרכז האקדמי לב. סיווג רמה באנגלית - רמות הלימוד אנגלית במבחן הפסיכומטרי, אמיר"ם או אמי"ר שיבוץ לרמה התחלתית במרכז האקדמי לב קורסי יסוד באנגלית 70 - מתחת ל ׳טרום בסיסי א ש"ש 8 84-70 ׳טרום בסיסי ב ש"ש 6 99-85 בסיסי ש"ש 6 119-100 מתקדמים א' ש"ש 4 133-120 מתקדמים ב' ש"ש 4 150-134 פטור מלימודי אנגלית ---- ציוני מבחן אמי"ר הושוו לציוני 2020 (החל מחודש מרץ מבחן אמיר"ם). הערות חשובות: . קורסי אנגלית הינם בתשלום שמתווסף לשכ"ל האקדמי. 1 כמו- כן הקורסים והבחינות מתקיימים בכל ימות השבוע גם בחוגים או במסלולים שבהם הלימודים האקדמיים מתקיימים בימים מרוכזים. על הסטודנטית להערך בהתאם. . סטודנטית שסווגה לרמה טרום בסיסי א' או טרום בסיסי ב', 2 תתקבל בסטאטוס "על תנאי" הגעה לרמה בסיסי ומעלה עד ללמוד את קורסי האנגלית החל לסוף שנה א' ותהיה חייבת מסמסטר א' שנה א', גם אם היא מעוניינת לשנות את סיווג הרמה שלה בעתיד. פרטים בתקנון באתר לב-נט. סטודנטית המתקבלת ללימודים ללא סיווג רמה באנגלית, .3 תתקבל בסטאטוס "על תנאי" ותהיה חייבת להגיש ציון בחלק האנגלית באחד מהמבחנים הנ"ל, עד ליום ההערכות של סמסטר אלול או של הסמסטר הראשון בו מתחילה את לימודיה. סטודנטית חדשה שלא תגיש למדור מידע ורישום את .4 ללמוד קורס טרום תחויבסיווג הרמה שלה במועד הנדרש בסיסי א' בסמסטר הראשון ללימודים. רק עד סוף תקופת ניתן לשנות את סיווג הרמה באנגלית .5 . אחרי תקופת השינויים לא השינויים של הכנת המערכת יתאפשר ביטול קורסי אנגלית והחזר שכ"ל, כמו"כ לא יתאפשר לסטודנטיות להירשם לקורסים חלופיים, בהתאם לכללי תקנון לימודי אנגלית שמופיע בתקנון הלימודים בלבנט. , אשר ומעלה בפסיכומטרי בלבד 650 . מועמדת בעלת ציון 6 ומעלה 134 ומעלה בחלק האנגלית או ציון 130 קיבלה ציון ובתנאי במבחן אמי"ר תסווג לרמת פטור מלימודי אנגלית, שיש לה את הציון הנדרש של סף הקבלה בבגרות ברמה של יח"ל. 4 בוגרת תיכון בארץ דוברת אנגלית ושפת הלימודים בתיכון .7 בו היא למדה היא אנגלית תהיה פטורה מלימודי אנגלית בהתאם לתעודת התיכון והצגת אישורים מתאימים. במוסד אקדמי מוכר עם . בעלת לימודים אקדמיים קודמים 8 מבנה לימודי אנגלית מקביל לזה של המרכז האקדמי לב, תזוכה על לימודי האנגלית הקודמים ע"י הגשת גיליון ציונים וסילבוס קורסי אנגלית. תשובץ לרמה ממכללה להוראה B.Ed. בעלת תואר מתקדמים א' או על פי מבחן סיווג רמה באנגלית כנ"ל, הגבוה מביניהם. כל סטודנטית לתואר שני . אנגלית לתלמידות תואר שני: 9 חייבת להציג למדור מידע ורישום רמת פטור אוניברסיטאי באנגלית במהלך הרישום ולפני תחילת הלימודים האקדמיים. הטיפול באישור רמת פטור באנגלית לתואר שני נעשה ע"י מדור מידע ורישום בלבד. שימי לב! סטודנטית שנקבעה לה רמה טרום בסיסי א' או ב' חייבת ללמוד קורסי אנגלית החל מסמ' א' (או הסמסטר הראשון ללימודיה (ואינה יכולה להגיש ציון סיווג רמה חדש לאחר תחילת הסמסטר. שינוי רמה ייעשה רק לפי תקנון לימודי אנגלית שמופיע בלב-נט. שימי לב! ע"פ החלטת המל"ג כל סטודנטית שמתחילה את לימודיה החל משנת תשפ"ב, חייבת ללמוד שני קורסים אקדמיים עם נקודות זכות בשפה האנגלית לפי תכנית הלימודים בחוג, אפילו אם יש לסטודנטית רמת פטור באנגלית. מבחן אמיר"ם מבחן אמיר"ם הוא מבחן מיון לשפה האנגלית. המבחן מאורגן על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה ומתקיים במועדים שנקבעים ע"י המרכז האקדמי לב בקמפוסים השונים. אין אפשרות לבחינה בתנאים מיוחדים והתאמות למידה בתאום עימם. המבחן מתבצע על מחשב באמצעות תוכנה של המרכז הארצי לבחינות ומופיעות בו שאלות משלושה סוגים. > פרטים על רישום ומועדי בחינה מופיעים באתר הרישום אמי"רם סיווג רמה באנגלית. > מועמדים , ניתן להיבחן במבחן אמיר"ם במרכזי בחינה 2021 החל משנת של המרכז הארצי לבחינות והערכה ברחבי הארץ. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר: /https://www.nite.org.il/other-tests/amiram מבחן אמי"ר ההרשמה למבחן אמי"ר, נפרדת מן ההרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית ומן ההרשמה למוסדות הלימוד. ההרשמה נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז http://www.nite.org.il. הארצי לבחינות ולהערכה בכתובת: הבחינה בודקת שליטה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם. הבחינה מורכבת משלושה פרקים, שבהם מופיעים סוגי השאלות הבאות: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא. תנאי קבלה - סיווג רמה באנגלית 37 36

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=