מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

החוג למנהל עסקים קמפוס טל תואר ראשון קמפוס לב קמפוס תבונה קמפוס תבונה מבנה החוג בימים מרוכזים, שלוש שנים וחצי (כולל סמסטר אלול). על הסטודנטית לצבור משך הלימודים: נקודות זכות הכוללות קורסי חובה, קורסי בחירה ופרויקט גמר. 120 קורסי יסוד באנגלית והבחינות בקורסים השונים של כל התכניות המתקיימות בפקולטה לניהול, מתקיימים בכל ימות השבוע ולא רק בימי הלימודים של החוג. 31-41 בעמודיםתנאי קבלה ותהליך רישום היחידה ללימודי קדם והכנה "מתמטיקה כל סטודנטית חדשה חייבת לפני תחילת הלימודים האקדמיים, ללמוד ולקבל ציון עובר בקורס קדם בהתאם לקמפוס אליו התקבלה. סטודנטית רו"ח או סטודנטית עם ציון "מבוא לאשנב" או בקורס קד"א למנע"ס" ."מבוא לאשנב" יח"ל בגרות במתמטיקה פטור מהקורס 4- ב 95 יח"ל או עם ציון 5- ומעלה ב 85 ."אשנב למתמטיקה"כל סטודנטית חדשה חייבת, ללמוד ולקבל ציון עובר בקורס קדם בפקולטה לניהול B.A.תנאי קבלה לתואר ומעלה מחושב לפי הנתונים הבאים: 79 ציון התאמה זכאות לתעודת בגרות הכוללת: ומעלה 85 יח"ל בציון 3 ומעלה או 70 יח"ל בציון 4 מתמטיקה - ומעלה 65 יח"ל בציון 4 אנגלית - יח"ל לפחות 3 תנ"ך - ומעלה 550 מבחן פסיכומטרי או תיל סיווג רמה באנגלית ראיון אישי יוכלו להתקבל בסטטוס על תנאי. 79-80 מועמדות בעלות ציון התאמה שבין החוג למנהל עסקים קמפוס טל תואר ראשון קמפוס לב קמפוס תבונה קמפוס תבונה 29 28

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=