מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

החוג לחשבונאות ומערכות מידע B.A. בוגר ותעודת מנתח מערכות מידע (מתמחה) רו"ח יוחנן ברוסראש החוג: רו"ח אוריאל ניימןרכז החוג בקמפוס תבונה ולב: מקצוע החשבונאות עוסק במדידה, הצגה וניתוח של נתונים כספיים בחברות ובעסקים ומיועד בעיקרו לספק מידע כספי, פיננסי ונוסף למקבלי ההחלטות הכלכליות. חשיבות המקצוע היא בכך שהמשק הישראלי, הרשויות וכלל הצרכנים מסתמכים על מהימנות הדיווח הנ"ל. הלימודים בחוג לחשבונאות ומערכות מידע מכשירים את הבוגרות למילוי תפקידים מרכזיים בתחומי ראיית חשבון, חשבות, ייעוץ פיננסי, ביקורת מערכות מידע, תחום המיסים ותפקידי ניהול מגוונים. במהלך התואר נלמדים מגוון תחומי ידע אליהם נדרש רואה החשבון כגון: כללי הדיווח הכספי בחברות, ידע נדרש בתחומי ביקורת, כלכלה, מימון, משפט, מיסים ועוד. במסגרת הלימודים ניתן דגש מורחב על תחום מערכות המידע שהינו בעל ביקוש הולך וגובר בקרב מעסיקים כיום בעולם הכספים והניהול. החל משנה"ל תשפ"א לימודי התואר בחשבונאות ומערכות שנים ויקנו את כל הפטורים הנדרשים 3.5 מידע יתפרסו על מבחינות מועצת רו"ח (פירוט בהמשך). קורסי החובה עשויים להשתנות בכפוף לדרישות מועצת רואי החשבון. תכנית לימודים - קורסי חובה שנה א' יסודות המערכת החשבונאית יישומי מחשב בניהול יסודות המשפט מבוא לאשנב מבוא לתכנות עסקי אשנב למתמטיקה מבוא לחשבונאות פיננסית א' מבוא לניהול מבוא למיקרו כלכלה הכרת משאבי הספרייה לחשבונאות מבוא לחשבונאות פיננסית ב' מתמטיקה למנע"ס מבוא למקרו כלכלה חשבונאות ניהולית ותמחיר משפט עסקי שנה ב' מבוא למערכות מידע דיני מסחר ועבודה יסודות המימון א' לחשבונאים חשבונאות ניהולית מתקדמת הסתברות למנע"ס בעיות מדידה בחשבונאות א' קמפוס טל תואר ראשון קמפוס לב קמפוס תבונה קמפוס תבונה החוג לחשבונאות ומערכות מידע דיני מיסים א' סוגיות בכלכלה דיני תאגידים א' יסודות המימון ב' סטטיסטיקה למנע"ס יסודות הביקורת א' בעיות מדידה בחשבונאות ב' מיסים ב' ניתוח מערכות מידע כלי ניתוח ותחקור נתונים שנה ג' ניתוח דו"חות והערכת שווי חברות טכנולוגית מערכות מידע ניהוליות יסודות הביקורת ב' דיני מיסים ג' ביקורת מתקדמת א' יישומי תוכנה מתקדמים צירופי עסקים ודוחות מאוחדים ׳ דיני מיסים ד סמינריון במערכות מידע אנגלית עסקית לחשבונאים השקעה בכלולות )BI( בינה עסקית לחשבונאים סוגיות בחשבונאות סמינריון בחשבונאות מוסר ואתיקה בעסקים שנה ד' סמסטר א' סוגיות בפיננסית פיננסית מתקדמת מכשירים פיננסיים סוגיות נבחרות במיסים ביקורת מתקדמת ב' ביקורת מערכות מידע ממוחשבות מבנה החוג הלימודים לתואר ראשון מתנהלים במסלול מורחב: חשבונאות ומערכות מידע ומתנהלים במסגרת מובנית של כיתה אורגנית ויקנו את כל הפטורים הנדרשים מבחינת שנים 3.5 ונמשכים 155 מועצת רו"ח (פירוט בהמשך). על הסטודנטית לצבור מנתח נקודות זכות לתואר, אשר מזכות אותה גם בתעודת מערכות מידע (מתמחה). פטורים מבחינות מועצת רואי-חשבון על פי החלטת מועצת רואי-חשבון וכמקובל במוסדות להשכלה פטורים מבחינות מועצת 12 גבוהה, יוענקו לבוגרות החוג רואי-חשבון. הבוגרות תהיינה רשאיות לגשת לשתי הבחינות "ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת האחרונות שבמושב סופיות ב': ."חשבונאות פיננסית מתקדמת" ומיוחדות" קמפוס טל תואר ראשון קמפוס לב קמפוס תבונה קמפוס תבונה 21 20

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=