מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

- לגברים, בשילוב לימודים תורניים במתכונת ישיבה גבוהה. קמפוס לב בקמפוס זה מתקיימת גם תכנית נוה - לימודים אקדמיים לגברים בעלי רקע ישיבתי. 9116001 : ירושלים, מיקוד 1603 . , גבעת מרדכי ת.ד 21 רח' הוועד הלאומי harshama@jct.ac.il דוא"ל: 02-6751203 או *3239 טלפון: - לבוגרות אולפנות ותיכונים דתיים, בשילוב קמפוס טל לימודים תורניים במדרשה תורנית. גבעת שאול, ירושלים, 7 רח' בית הדפוס 9548370 : מיקוד 02-6547208 או *3239 טלפון: harshama-tal@jct.ac.il דוא"ל: - מרכז אקדמי חרדי לבנות המשלב מח"ר טל - תבונה לימודי תואר ראשון ולימודי קודש בסמינר לבוגרות בתי ספר חרדיים. גבעת שאול, ירושלים. 9 רח' בית הדפוס 95464 : מיקוד 02-6547219 טלפון: tvuna@jct.ac.il דוא"ל: לבוגרות בית יעקב, בשילוב סמינר. - קמפוס לוסטיג 953 . , ת.ד 187 רח' אלוף דוד 52109 : רמת גן, מיקוד 03-6307109 טלפון: harshama-lustig@jct.ac.il דוא"ל: - בשיתוף עם מכללת מבח"ר בבני ברק, מבח"ר מתקיים מסלול לימודים לתואר ראשון למדעי המחשב (לגברים) ולתואר ראשון בסיעוד (לנשים). בני ברק 2 רח' בן נון 03-5785030 טלפון: קמפוסים במרכז האקדמי לב קמפוס לב קמפוס תבונה קמפוס ר״מבח קמפוס טל קמפוס לוסטיג 22

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=