מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ד 2023-24

קמפוסים במרכז האקדמי לב מח"ר טל - תבונה מרכז אקדמי חרדי לבנות המשלב לימודי תואר ראשון ולימודי קודש לבוגרות סמינרים ובתי ספר חרדיים. 95464 : גבעת שאול, ירושלים. מיקוד 9 רח' בית הדפוס tvuna@jct.ac.il דוא"ל: 02-6547219 טלפון: - לבוגרות אולפנות ותיכונים דתיים, בשילוב קמפוס טל לימודים תורניים במדרשה תורנית. גבעת שאול, 7 רח' בית הדפוס 9548370 : ירושלים, מיקוד 02-6547208 או *3239 טלפון : harshama-tal@jct.ac.il דוא"ל: - לגברים, בשילוב לימודים תורניים קמפוס לב במתכונת ישיבה גבוהה. בקמפוס זה מתקיימת גם תכנית נוה - לימודים אקדמיים לגברים בעלי רקע ישיבתי. 1603 . , גבעת מרדכי ת.ד 21 רח' הוועד הלאומי 9116001 : ירושלים, מיקוד 02-6751203 או *3239 טלפון : harshama@jct.ac.il דוא"ל: לבוגרות בית יעקב, בשילוב סמינר. - קמפוס תבונה 953 . , ת.ד 187 רח' אלוף דוד 52109 : רמת גן, מיקוד 03-6307109 טלפון : harshama-lustig@jct.ac.il דוא"ל: - בשיתוף עם מכללת מבח"ר בבני ברק, מבח"ר מתקיים מסלול לימודים לתואר ראשון למדעי המחשב (לגברים) ולתואר ראשון בסיעוד (לנשים). בני ברק 2 רח' בן נון 03-5785030 טלפון: קמפוס לב קמפוס ר״מבח קמפוס טל קמפוס תבונה קמפוס תבונה פקולטות וחוגי לימוד B.Sc. תואר ראשון הנדסת תוכנה מדעי המחשב הפקולטה להנדסה ומדעי המחשב 11 19 הפקולטה לניהול B.A. תואר ראשון חשבונאות ומערכות מידע מנהל עסקים 9 8

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=